Příspěvky z konferencí
klikněte na požadovaný ročník konference:
2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017


XII. KONFERENCE
30. 11. 2017 / Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře
Restaurování a ochrana uměleckých děl
Konzervace a restaurování malby a polychromie

Úvodní strany

Lilian Ruhe
Some introductory notes on count Johann Adam von Questenberg
and his collection of portraits

Alena Fecskeová | Jana Háková | Zuzana Nohejlová | Luisa Wáwrová | Luboš Machačko
Komplexní průzkum čtyř barokních podobizen ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou

Radka Šefců
Tajemství materiálů v dílně Mistra Třeboňského oltáře

Aleksandra Hola | Jarosław Adamowicz | Grzegorz Kostecki | Tadeusz Stopka | Grazyna Korpal
The treatment of six panels by Hans Süss von Kulmbach (1480/85–1522)
from St. Mary’s basilica in Kraków
Supported by a grant from the Getty Foundation as part of the Panel Paintings Initiative

Emilia Kłoda
Zapomenutá díla Jana Kryštofa Lišky
Restaurátorský průzkum uměleckých děl z Čech a Slezska

Martin Mádl
Malířská výzdoba kostela sv. Markéty v Břevnově

Martin Zlatohlávek
Příliš zaměstnaný umělec

Hana Čobanová | Josef Čoban
Mobiliář kaple sv. Isidora v Křenově

Monika Peňázová | Luboš Machačko
Restaurování monotypu – olejomalby na papíru od Aloise Wierera

Zuzana Wichterlová
Technika stínování renesančních sgrafit

Kontakty

IV. KONFERENCE
26. 11. 2009 / bývalý zámecký pivovar v Litomyšli
Restaurování a ochrana uměleckých děl – Průzkumy památek

úvod

Zdeněk Vácha
Průzkumy památek – cíle a metody

Zdenka Gláserová Lebedová
Archivní a restaurátorský průzkum – příklady mezioborové spolupráce v praxi

Lukáš Černý
Průzkum restaurátorské činnosti bratří Boháčů

Jana Panáčková Feixová, Michal Panáček
Dokumentace drobných památek Českého Švýcarska a její zobrazení v mapovém projektu GIS

Luboš Machačko
Průzkum nástěnných maleb v kostele sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou

Jan Vojtěchovský
Průzkum nástropní malby Shromáždění Olympanů v zámku Lnáře

Zuzana Slížková
Materiálový průzkum historických malt

Miloš Drdácký
Metody plošného průzkumu ztracené soudržnosti omítky s podkladem

Karin Sojková
Restaurování plakátu Cirkusu SARRASANI


III. KONFERENCE
27. 11. 2008 / bývalý zámecký pivovar v Litomyšli
Restaurování a ochrana uměleckých děl – restaurování, rekonstrukce, reverzibilita

Úvod

PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc.
Restaurování, konzervování, reverzibilita

Ing. arch.
Miloš Solař
Úvaha o rekonstrukci a reverzibilitě v restaurování

BcA. Jakub Ďoubal
Rekonstrukce pozdně gotického chrliče z Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

BcA. Jana Dvořáková
Restaurování perské lakované vazby z fondu NK ČR

Mgr. & BcA. Veronika Žáková
Restaurování středověkého rukopisu ze sbírek ŽMP II, rekonstrukce knižní vazby

Josef Čoban, akad. mal.
Nástin problematiky rerestaurování nástěnné malby –
odstranění fixáží na bázi umělých polymerů

BcA. Barbora Glombová
Restaurování nástěnných maleb vedut v hlavním sále Thunovského
letohrádku v Ledči nad Sázavou

Akad. mal. Veronika Gabčová
Vzdelávanie v oblasti rozvíjania výtvarných schopností a odborných
spôsobilostí v reštaurátorskom procese. Metodika, aplikácie, inovatívne spôsoby.

Mgr. art. Luboš Machačko
Transfer malby – záchrana a destrukce

Mgr. art. Veronika Kopecká
Restaurování transparentních papírů


II. KONFERENCE
29. 11. 2007 / bývalý zámecký pivovar v Litomyšli
Restaurování a ochrana uměleckých děl – restaurování restaurovaného

Úvod

PhDr. Vratislav Nejedlý
Obecný úvod do problematiky

Ing. arch. Miloš Solař
K otázce restaurování v památkové péči

BcA. Jakub Ďoubal
Několik poznatků z restaurování Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

BcA. Petr Gláser
Příspěvek k poznání metody fluátování kamenosochařských děl –
odkaz historických technologií

BcA. Jan Fedorčák
Restaurování sochy sv. Benna a andílka s kartuší
z mariánského sloupu v Kladně

Ak. soch. Michal Blažek
Restaurování v Angkoru

Ing. Jakub Havlín
Restaurování restaurovaného pomocí enzymů

Akad. mal. Veronika Gabčová
Nové nedeštruktívne metódy výskumu aplikované v reštaurátorskej
praxi a metodika výuky

Mgr. & BcA. Veronika Žáková
Restaurování středověkého rukopisu ze sbírek ŽMP /
restaurátorský zásah v kontextu historie restaurovaného objektu


Zuzana Wichterlová Dis.
Víme, jak se vyvinou naše zásahy do památky?
Jaký život můžou prožít památky, které restaurujeme?

Ak. mal. Václav Špale
Restaurátorské zásahy na sgrafitové výzdobě severního průčelí
Velké Míčovny v Královské zahradě Pražského hradu

Mgr. Art. Jan Vojtěchovský
Srovnání restaurování dvou oltářních obrazů z kaplí sv.Bernarda
a Českých zemských patronů kostela Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře – Sedlci


Mgr. Art. Luboš Machačko
Restaurování sálu č. 116 v budově bývalé prelatury zámku
ve Žďáru nad Sázavou

BcA. Zdenka Lebedová
Poznámky k nedávnému restaurování výzdoby kaple sv. Barbory
ve stejnojmenné věži v areálu Arcidiecézního muzea Olomouc


I. KONFERENCE
30. 11. 2006 / bývalý zámecký pivovar v Litomyšli
Restaurování uměleckých malířských a sochařských děl

uvod.pdf

01_Kratochvile.pdf
Z. Wichterlová, Jiří Bláha a kolektiv restaurátorů
Restaurování vily zámku Kratochvíle

02_Opava.pdf
Josefina Pekárková
Konzervace a restaurování interiéru kostela sv. Václava v Opavě

03_Podlipnicko.pdf
Barbora Glombová, Jan Frühauf, Jiří Suchan, Zuzana Kuřátková
Restaurátorské práce v kostele svaté Markéty v Loukově, svatého Martina v Dolním Městě a svatého Jiří v Řečici

04_Fr_Lazne.pdf
Zdenka Lebedová
Nástěnné malby v presbytáři kostela Povýšení sv. Kříže ve Františkových Lázních

05_Cerv_Kamen.pdf
Luboš Machačko
Restaurování portrétu neznámého šlechtice ze sbírek Múzea Červený Kameň

06_KutnaHora.pdf
Jakub Ďoubal
Restaurování sousoší sv. Václava před Jezuitskou kolejí v Kutné Hoře

07_technol_kamen.pdf
Martina Hucková, Petr Kotlík
Možnosti konzervace umělého kamene pojeného epoxidy

08_napisy_kamen.pdf
Petr Gláser
Několik poznámek k restaurování nápisů na kamenosochařských památkách

09_technol_foto.pdf
Petra Vávrová, Štěpánka Krčmářová
Přístupy k identifikaci historických fotografických technik

10_technol_usne.pdf
Martina Ohlídalová, Irena Kučerová
Vliv kationů kovů na degradaci kolagenových materiálů

11_svitky_ZMP.pdf
Veronika Žáková
Restaurování a adjustace svitků ze sbírky rukopisů a starých tisků Židovského muzea v Praze

12_rest_kniha1.pdf
Karina Sojková
Komplexní restaurování knihy Itinerarium Sacrae Scripturae, 1592

13_rest_kniha2.pdf
Veronika Lettrichová
Komplexní restaurování – Postyla katolická z roku 1722


aktuální informace / co je Arte-fakt, o.s. / základní dokumenty / informace o členech /
chcete se stát členem? / články a akce / diskuzní fórum / kontakt / odkazy / důležité dokumenty / archiv zpráv