aktuální akce z oboru


139. vloženo 2. ledna 2019

Článek Zdenky Gláserové Lebedové v časopisu Zprávy památkové péče o Mezinárodní konfereci Restaurování a ochrana uměleckých děl 2017 ke stažení zde


138. vloženo 5.listopadu 2016


Volný přednáškový cyklus Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT PAMÁTKY 2016
8. listopadu 2016Petr Chotěbor – Katedrála sv. Víta v nových poznatcích
ČVUT, Fakulta architektury, Praha 6, posluchárna 107 "Janák".

Pozvánka zde


137. vloženo 26.října 2016

Volný přednáškový cyklus Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT PAMÁTKY 2016
1. listopadu 2016Martin Mádl – Techniky barokních nástěnných maleb v dobové literatuře III.
ČVUT, Fakulta architektury, Praha 6, posluchárna 107 "Janák".

Pozvánka zde


136. vloženo 24.října 2016

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na první z workshopů uspořádaných v rámci projektu NAKI Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry.
Uskuteční se
10. listopadu v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1.

Program zde


135. vloženo 7.září 2016

Dačického dům v Kutné Hoře zve od září 2016 na vzdělávací program pro širokou veřejnost10 slohů architektury v Kutné Hoře
a na
cyklus přednášek pro odbornou i laickou veřejnost Památky 2016.
Podrobnosti zde:


134. vloženo 30.srpna 2016

Seminář Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha, z.s. Omnium a NKP Vyšehrad pro knihovníky, archiváře, památkáře, studenty a další příznivce starých tisků Péče o knihovní a archivní fondy
15. září 2016 od 10 h. – Staré Purkrabství, NKP Vyšehrad, Praha, vstup zdarma
pozvánka s programem zde


133. vloženo 14.června 2016

Seminář z.s. Omnium Digitalizací k ochraně kultruního dědictví
Digitalizace tiskovin, fotografií, map a zvuku, aneb co jsme pro to udělali v paměťových institucích v České republice
12. července 2016 od 9.30 – Vzdělávací centrum, Národní technická knihovna, Praha, vstup zdarma
pozvánka zde


132. vloženo 31.května 2016

JEDEN ZE ČTYŘ
Výstava klauzurních a ročníkových prací studentů FR UPa
Na výstavě Jeden ze čtyř prezentuje Fakulta restaurování Univerzity Pardubice klauzurní a ročníkové práce svých studentů. V rámci pravidelného cyklu střídání představování ateliérů FR bude tento rok věnovaná větší pozornost náplni a činnost Atelieru restaurování kamene. Výstava bude prezentovat jak výsledky výtvarné přípravy studentů, tak restaurátorské práce prováděné v rámci ateliérové výuky (např. restaurování Morového sloupu v Kutné Hoře, restaurování a rekonstrukce trpaslíka od Matyáše Bernarda Brauna). Návštěvníci si budou moci vedle vytavených děl prohlédnout i nově vzniklou dostavbu ateliérů, jejímž autorem je arch. Mikuláš Hulec.
Termín konání vernisáže 8. 6. 2016 od 17 hodin
Termín konání výstavy od
10. 6. do 10. 7. 2016 ve všední dny v době od 8–15 hodin
(po předchozí dohodě v sekretariátě děkana) so–ne v době od 10–17 hodin
Místo konání výstavy Fakulta restaurování, Jiráskova 3, v nově zrekonstruovaných prostorách ateliérové budovy v areálu FR
Kurátoři výstavy Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D., doc. Tomáš Lahoda, ak. mal.
pozvánka zde


131. vloženo 3.května 2016

Dne 29. dubna 2016 byla v městském muzeu v Nové Pace slavnostně zahájena výstava Stopy tvorby. Stanislav Sucharda 1866–1916.
Touto výstavou si připomínáme dvojité jubileum významného novopackého rodáka a jednoho z předních českých sochařů přelomu 19. a 20. století. Aktuální novopacká výstava prezentuje především ranou etapu Suchardovy tvorby (1892–1900), s jejímiž náměty se lze mj. setkat na fasádách Suchardova domu, přičemž hlavními výstavními exponáty jsou restaurované soutěžní návrhy fontány před Rudolfinem (1896) a Husova pomníku (1900). Výstava též představuje průběh restaurování hlavních exponátů a společný projekt Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a Ústavu dějin umění AV ČR zaměřený na výzkum restaurování sádrových objektů a teoretické zpracování podstatné části sochařského díla Stanislava Suchardy, které bude v roce 2019 završeno souhrnnou výstavou a publikací. Výstava potrvá do 26. června 2016.
Autor výstavy: PhDr. Martin Krummholc, Ph.D
Odborná spolupráce: Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D a BcA. Pavel Mrověc


130. vloženo 20.dubna 2016

Seminář Využití vápenných nanomateriálů pro konzervaci kamene a povrchů architektury
Lektoři Ing. Karol Bayer, Ing. Renata Tišlová Ph.D., Mgr.art. Jan Vojtěchovský
Čtvrtek
2. června 2016 od 10 do 14 hodin v Univerzitní knhovně Fakulty restaurování
Univerzity Pardubice
(Jiráskova 3, LItomyšl).
více zde


129. vloženo 7.dubna 2016

V úterý 12. dubna v 17.30 hodin se na Fakultě architektury ČVUT v Praze uskuteční v rámci volného přednáškového cyklu PAMÁTKY 2016, který pořádá FA ČVUT ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR a pod patronací ČNK ICOMOS přednáška architektky Mileny Hauserové na téma Památka: trochu jiný pohled na staré téma .
pozvánka zde


128. vloženo 30.března 2016

V úterý 5. dubna v 17.30 hodin se na Fakultě architektury ČVUT v Praze uskuteční v rámci volného přednáškového cyklu PAMÁTKY 2016, který pořádá FA ČVUT ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR a pod patronací ČNK ICOMOS přednáška na téma Techniky barokních nástěnných maleb v dobové literatuře II (Pracovní postupy) PhDr. Martina Mádla (ÚDU AV ČR).
pozvánka zde


127. vloženo 24.března 2016

V úterý 22. 3. 2016 se v Praze na Starém purkrabství na Vyšehradě konal seminář: Pámátkový zákon – Změny, přínosy a dopady na práci spolků a dalších organizací při záchraně a obnově památek. Seminář pořádalo Omnium z.s. ve spolupráci s Asociací pro podporu památek a MKČR. V hlavní části semináře vystoupili JUDr. Martin Zídek, ředitel Památkové inspekce MKCR a Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., ředitel Odboru památkové péče MKCR, kteří seznámili přítomné s nejzásadnějšími změnami, které přináší do oblasti péče o památky návrh Zákona o ochraně památkového fondu. Za Artefakt, sdružení pro ochranu památek, z.s. se akce zúčastnili Luboš Machačko a Petr Gláser.

Prezentace ze semináře ke stažení zde

Vše důležité o Zákonu o ochraně památkového fondu na stránkách MKČR


126. vloženo 2.února 2016

Právě vyšla odborná publikace Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Plzeňském kraji (okresy Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov) autorů: Kateřina Adamcová, Zdenka Gláserová Lebedová, Viktor Kovařík, Vratislav Nejedlý, Pavel Zahradník
Publikace shrnuje dostupné informace o jedné z nejvýznamnějších kategorií sochařských památek na našem území. U každého sloupu či pilíře byly shromážděny základní uměleckohistorické a historické údaje, archivní prameny, literatura a byla provedena fotodokumentace. Rovněž byla analyzována i materiální složka sochařských děl. Popis 215 sloupů a pilířů, nacházejících se v městských a vesnických prostorech i ve volné krajině v Plzeňském kraji, doprovází 1125 černobílých a 146 barevných fotografií. Kniha je určena odborné i laické veřejnosti se zájmem o tento druh památek a navazuje na předchozí svazky mapující sloupy a pilíře v jednotlivých okresech a krajích České republiky.

Nakladatelství Jalna
880 stran, 1125 černobílých a 146 barevných vyobrazení
formát A4, knižní vazba, 1. vydání
doporučená cena 680,– Kč

Další dostupné publikace z řady Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře najdete na webu nakladatele.


125. vloženo 4.října 2015

PROFESOR SALVADOR MUŇOZ VIŇAS BUDE HOSTEM FAKULTY RESTAUROVÁNÍ UNIVERZITY PARDUBICE
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice přivítá ve dnech 11.–14. října 2015 významného teoretika konzervování Salvadora Muňoze Viňase, profesora valencijské polytechniky. Profesor Viňas během své návštěvy pokřtí publikaci Současná teorie konzervování, českou verzi své práce Contemporary Theory Of Conservation.
Publikace Contemporary Theory Of Conservation je jedním ze základních odborných studijních materiálů používaných na fakultě ve výuce budoucích restaurátorů. Dosud však neexistoval český překlad a studenti museli pracovat s odborným, mnohdy složitým, anglickým textem. V rámci fakultního projektu z OP VpK DOCEO PRO CULTURA – Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování (r. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0268) se podařilo text přeložit do češtiny a publikaci na závěr projektu vydat.
Na překladatele BcA. Martinu Polákovou, studentku Fakulty restaurování, a doc. Jaroslava J. Alta, akad. mal., který zároveň provedl odbornou korekturu textu, čekal nesnadný úkol. Vedle odborných statí kniha obsahuje interpretace a úvahy, mnohdy až filosofické, které autor pojímá z různých úhlů pohledu. Jejich význam musel být co nejpřesněji vystihnut, zároveň i vyjádřen tak, aby byl pro odborného čtenáře zcela pochopitelný.
Třídenní návštěva Litomyšle a Fakulty restaurování, na kterou profesor Viňas přijede v doprovodu své manželky, začne oficiálně v pondělí 12. října v 10:00 odborným setkáním v nově zrekonstruované knihovně fakulty. Zde proběhne diskusní setkání s akademickými pracovníky a studenty fakulty a dalšími hosty z řad odborné veřejnosti. Diskuse se bude týkat problematiky, která tvoří hlavní myšlenku vydávané publikace – současná teorie restaurování a konzervování.


124. vloženo 20.srpna 2015

Tento týden vyšla odborná publikace, jejíž autorem je Jakub Ďoubal – dlouholetý člen našeho sdružení a jeho spoluzakladatel. Kniha Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařská díla shrnuje poznatky získané v průběhu restaurátorské a pedagogické činnosti autora, který měl vzácnou příležitost podílet se na obnově řady významných památkových objektů v Kutné Hoře a okolí a také účastnit se výzkumu v oblasti technologie a technik restaurování.
Kutná Hora a její okolí je z hlediska dochovaných kamenných památek mimořádně zajímavý region. Díky objevu stříbra ve 13. století a následnému prudkému hospodářskému růstu regionu bylo na malém prostoru vytvořeno množství mimořádných uměleckých objektů. Vzhledem k unikátnímu historickému vývoji a vlastnímu zdroji kamene – kutnohorskému vápenci – má péče o památky a restaurování v kutnohorském regionu celou řadu specifik.
Publikace je rozdělená do dvou částí. První si klade za cíl zprostředkovat vědomosti, týkající se historie, restaurování a ochrany kamenných památek v regionu. Druhá část je věnovaná restaurátorským akcím, kde autor zachycuje poznatky shromážděné v průběhu restaurování vybraných památek (Chrám sv. Barbory, sochy před jezuitskou kolejí, Kamenná kašna a další). Přesto, že kniha je tematicky zaměřena na Kutnou Horu a její okolí, informace v ní obsažené lze do jisté míry aplikovat i v obecné rovině při péči o kamenné památky v dalších regionech.
Kniha bude k dostání od října u všech dobrých knihkupců, případně je možné si jí zamluvit přímo na adrese jakub.doubal@upce.cz


123. vloženo 9. května 2015

V roce 2015 zvolil Národní památkový ústav zámek Kratochvíle centrem projektu Po stopách šlechtických rodů: Velká hradozámecká inventura, který představí aristokratická sídla a význam jejich majitelů v historii i proměnu sídel v moderních dějinách, hlavně v posledních 25 letech.
CELÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NPU ZDE


122. vloženo 9. května 2015

Seminář STOP – Statické zajištění historických staveb – příčiny, následky a šetrné řešení závad
14. května 2015, 9.30–14 h., přednáškový sál Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 98/1.
VÍCE ZDE


121. vloženo 3. dubna 2015

Odborný seminář Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli
Neinvazivní metody v péči o kulturní dědictví
29. dubna od 9.30 h. v Evropském školicím centru Litomyšl, Jiráskova 133

Na seminář je nutno se zaregistrovat na e-mailu: lubos.machacko@upce.cz
Do e-mailu uveďte své celé jméno a instituci.
Vstup na seminář je zdarma.

POZVÁNKA ZDE


120. vloženo 5. března 2015

Prezentační seminář absolventských prací studentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
Evropské školící centrum YMCA v zámeckém pivovaru v Litomyšli čtvrtek 12. března 2015

CELÝ PROGRAM ZDE


119. vloženo 7. listopadu 2014

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie Univerzita Pardubice,
Fakulta restaurování Litomyšl Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. a Omnium, z. s.
pracovní seminář k problematice PÉČE O KNIHOVNÍ A ARCHIVNÍ FONDY
pátek 28. 11. 2014, 10:00–13:00
ÚDU AV ČR, Husova 4, Praha 1, 1. patro, č. 117 / vstup volný

Témata semináře
Michal Ďurovič (VŠCHT, Praha) Zásady péče o fyzický stav knihovních a archivních fondů
Bronislava Bacílková (Národní archiv, Praha) Mikrobiologická kontaminace knih a archiválií
Radomír Slovik (Fakulta restaurování UP, Litomyšl) Restaurování knihy: představení problematiky na konkrétních příkladech z praxe
Tereza Cíglerová (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.) Péče o fotografickou sbírku Ústavu dějin umění AV
Informace k semináři a registrace:
Václava Pštrossová, UDU AV CR, tel.: 221 183 501, pstrossova@udu.cas.cz
Jakub Děd, Omnium, tel.: 739 385 928, jded@omniumos.cz


118. vloženo 4. září 2014

Restaurátorský seminář Současné metody čištění obrazů
10. a 11. listopadu 2014 v auditoriu Veletržního paláce Národní galerie v Praze (Dukelských hrdinů 47, Praha 7).
více zde


117. vloženo 18. května 2014

Muzea, památky a konzervace 2014
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice pořádá ve dnech 20. – 21. května 2014 konferenci Muzea, památky a konzervace. Jde o devátý ročník tradičního cyklu konferencí, který je pořádán předními vysokými školami a institucemi, působícími na poli péče o památky. Cílem konference je, podobně jako v minulých letech, vytvořit příležitost pro setkání studentů a mladých odborníků v oblasti konzervace, restaurování a památkové péče. Akce je zaměřena na studenty a čerstvé absolventy všech vysokých škol z České republiky zabývajících se právě výše zmíněnými oblastmi péče o kulturní dědictví. Účast na akci přislíbili studenti a čerství absolventi například Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Slezské Univerzity Opava, Masarykovy Univerzity Brno, Západočeské Univerzity v Plzni a samozřejmě i Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli.

Smyslem konference je jednak umožnit studentům všech oborů, podílejících se na obnově památek, prezentovat výsledky své dosavadní studijní a vědecké činnosti a jednak vytvořit prostor pro setkání, na němž bude možné navázat, popř. rozšířit vzájemnou mezioborovou spolupráci. Mezi přednášejícími zazní příspěvky budoucích restaurátorů, technologů, památkářů, ale i architektů nebo odborníků v oblasti ars managementu.

Odborná část akce se uskuteční v prostorách bývalého zámeckého pivovaru v Litomyšli. Pro účastníky konference je zajištěn také společenský program v atriu nově zrekonstruované piaristické koleje, která je domovem dvou specializovaných ateliérů Fakulty restaurování.

Za organizační výbor
Luboš Machačko
Katedra chemické technologie FR Upa.

program ke stažení


116. vloženo 19. dubna 2014

Fakulta restaurování na Noci mladých výzkumníků
V úterý 8. dubna 2014 se na pardubickém zámku uskutečnila Noc mladých výzkumníků. Akci pořádala Univerzita Pardubice v rámci projektu BRAVO – Brána vědě/ní otevřená. Prostory zámku ožily zážitkovými demonstracemi fakult Univerzity Pardubice, na kterých se návštěvníci z řad nejširší veřejnosti mohli seznámit se zajímavostmi a trendy ve vědě a výzkumu.
Malý gotický sál zámku byl vyhrazen Fakultě restaurování. Zde návštěvníci vstupovali do světa umění a uměleckých děl. Byly pro ně připraveny ukázky restaurování maleb, ukázky nedestruktivních průzkumů uměleckých děl metodami infračervené reflektografie, ultrafialové fotografie a XRF prvkové analýzy. Součástí ukázek byla prezentace: „Co se skrývá pod povrchem?“, přibližující návštěvníkům tajemství podkreseb na obrazech starých mistrů. Nejmenší návštěvníci si mohli vyzkoušet tradiční techniku šablonové malby pod vedením studentek Fakulty restaurování.


115. vloženo 18. prosince 2013

The trade fair Monumento Salzburg 2014 will take place from 16th January 2014 to 18th January 2014.
Main topic of the Monumento 2014: Stone. The sculpture's stone, the building material of the Alps region, the stone in several variations - screed, stucco, plaster and bricks are as much an issue as stone fortification, masses and cleaning. The exact milling, inlay production, impressions and preservation of all structures will be presented of the highest niveau.
The Monumento as meeting point faces the requirements of today and tommorrow of private monument owners, restorers, conservationists, construction managers, architects and builders.
VÍCE ZDE


114. vloženo 13. prosince 2013

Ve čtvrtek 5. 12. 2013 se v Divadelním klubu v Poličce konala vernisáž výstavy DRUHÁ TVÁŘ.
Jedná se o výstavu výtvarných prací studentů a absolventů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. Výstavy se zúčastnilo 20 tvůrců, kteří svými díly naplnili předsálí a hlavní sál klubu. Krajinomalby, portrétní studie, grafiky, fotografie a další díla jsou na výstavě k vidění do poloviny ledna. Vernisáž byla spojená s básnicko-poetickým recitálem písničkáře a básníka Pavla J. Hejátka, který pro tuto komorní příležitost vybral, podle vlastních slov, to klidnější a jemnější ze své tvorby. Přesto některým útlocitnějším posluchačům při recitálu, prokládaným písněmi Karla Kryla či Jaromíra Nohavici, běhal mráz po zádech. Hlavní duší akce je Aneta Andršová, které patří veliký dík za organizaci. Vystavující: Věra Kašparová, Jana Dubová, David Svoboda, Hana Slovik Vávrová, Luboš Machačko, Aneta Andršová, Ivana Milionová, Eliška Miklovičová, Anežka Beranová, Iva Rajtarová, Andrea Komárková, Pavel Mrověc, Kateřina Samková, Lukáš Hrinda, Martina Poláková, Kateřina Dostálová, Otakar Kaloč, Jan Lhoták, Barbora Vařejková a Daniela Urbanová.

Z vernisáže v Divadelním klubu Z vernisáže v Divadelním klubu Ze sálu v Divadelním klubu Obrazy provedené hliněnými omítkami Picas vystavil Luboš Machačko
Pavel J. Hejátko Na galerii Divadelního klubu Z galerie Divadelního klubu

113. vloženo 2. července 2013
Jak pečovat o historické budovy - Hlína jako tradiční stavební materiál
V sobotu 15. června 2013 se v Budislavi u Litomyšle uskutečnil jednodenní workshop Jak pečovat o historické budovy - Hlína jako tradiční stavební materiál. Workshop se uskutečnil v rámci projektu ARC – Ars Regio Civitas, jehož cílem je nabídnout zájemcům z řad veřejnosti individuální vzdělávání zaměřené na téma kultury a kulturního dědictví, vztahu k regionu a občanské společnosti. Projekt má za cíl motivovat a inspirovat občany k většímu zapojení do regionálních aktivit. Koordinátorem projektu je Fakulta restaurování Univerzity Pardubice.

Více o projektu: http://projekty.upce.cz/arc/index.html

Náplní workshopu bylo seznámení účastníků s využitím hlíny v tradiční lidové architektuře s důrazem na využití jílu jako základního materiálu pro výrobu hliněných omítek. Účastníci se seznámili s technologií přípravy různých druhů omítek, s jejich složením a možnostmi použití. Součástí workshopu byla praktická ukázka, při které si bylo možno vyzkoušet přípravu a aplikaci hliněných omítek přímo na stěnu historického objektu. Dopolední blok byl věnován teoretickému úvodu do problematiky využití hlíny a jílu v tradičním stavitelství. Odpolední blok sestával z přípravy hliněných omítek od A do Z, to znamená od přesátí hlíny na staveništi, přes její mísení s aditivy, hnětení směsi až po nahazování na stěnu a úpravu povrchu. Účastníci si vyzkoušeli, kromě práce s hlínou připravenou z lokálních surovin přímo na staveništi, také práci s průmyslově vyráběnými omítkami PICAS ART. Organizátoři workshopu věří, že na dobré náladě účastníků se projevilo nejen krásné slunečné počasí, ale i bohatá náplň kurzu a péče, kterou organizátoři účastníkům kurzu v jeho průběhu věnovali….
Mgr. art. Luboš Machačko, lektor kurzu.

úvodní přednáška úvodní přednáška úvodní přednáška před započetím prací
míchání základní hrubé omítky prosívání jílu nahazování hrubé hliněné omítky povrchová úprava hladítkem
povrchová úprava hladítkem povrchová úprava hladítkem nahazování hrubé hliněné omítky, přestávka naášení jemné dekorativní omítky
dekorace povrchiu omítky vrypy naášení jemné dekorativní omítky naášení jemné dekorativní omítky ukázky dekorativních omítek PICAS ART

112. vloženo 28. února 2013
Funkční UV ochranné systémy – konference o možnostech, limitech a nejnovějších poznatcích v oblasti ochrany památkových objektů před účinky UV záření – 22. března 2013, Litomyšl, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Jiráskova 3.
POZVÁNKA
PROGRAM
PŘIHLÁŠKA

111. vloženo 2. listopadu 2012
Konference s názvem Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví proběhne ve dnech 23. a 24. května 2013 v Litomyšli. Akce je součástí oslav 20. let výuky restaurování v Litomyšli. Cílem organizátorů je prezentovat příspěvky zabývající se teoríí a praxí interdisciplinárního přístupu k obnové kulturního dědictví.
Ke stažení:
VÝZVA K ÚČASTI_CZ
VÝZVA K ÚČASTI_ENG
PŘIHLÁŠKA

110.
vloženo 2. listopadu 2012
Konference PROPAMÁTKY
zaměřená na obnovu a využívání nádraží se uskuteční 13. listopadu 2012 v budově hlavního nádraží v Praze. V rámci konference budou předneseny příspěvky jak k památkové ochraně, tak i k možnostem využití nádražních budov. Všichni účastníci jsou zváni na jízdu historickým vlakem po pražských nádražích, která je součástí programu konference.
Další informace: www.konference.propamatky.cz

109.
vloženo 15. září 2012
Další pracovní setkání u příležitosti realizace projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny
se uskuteční v úterý 16. října 2012 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1).
Tématem workshopu je problematika restaurování a ukládání historických plánů a map.

Pozvánka a podrobný program zde.

Z důvodu omezené kapacity míst žádáme zájemce o potvrzení účasti na adrese: ciglerova@udu.cas.cz

Jménem řešitelského týmu
Tereza Cíglerová (Cermanová)
Oddělení dokumentace, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

www.buquoyskakrajina.cz

108. vloženo 12. září 2012
XV. seminář restaurátorů a historiků se uskuteční 9. až 12. října 2012
v Muzeu umění Olomouc – Arcidiecézním muzeu Olomouc
, které se na jeho přípravě podílí spolu ze Zemským archivem v Opavě, Národním archivem, Odborem archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky a Odbornou skupinou pro restaurování a konzervování Pobočky české informační společnosti, o.s. při Národním archivu.
více zde

107. vloženo 23. června 2012
2012 IIC Vienna Congress
"The Decorative: Conservation and the Applied Arts"
Monday, 10 September, 2012 to Friday, 14 September, 2012
Campus of the University of Vienna, Austria
http://www.iiconservation.org/congress

REGISTER NOW!
please have a look at the IIC Congress website and find here the papers and posters online:
http://www.iiconservation.org/congress/2012vienna/programme

"Conservators talk to conservators" – this is the motto for the Congress excursions and tours during and after the Congress. You get the chance to see behind the scenes at the many conservation centers, museums and heritage sites in Vienna as well as in Lower Austria, Bratislava, Budapest and Prague and to get in touch with colleagues:
http://www.iiconservation.org/congress/2012vienna/excursions

And don’t forget that there is also an exciting Social Programme of receptions and the Grand Congress Dinner in the Vienna City Hall, which make for chances to meet each other again and make new connections:
http://www.iiconservation.org/congress/2012vienna/receptions

Looking forward to seeing all of you in September in Vienna, I remain with best regards,
Gabriela Krist
for the IIC 2012 Vienna Organising Committee

IIC. Vice-President
IIC-Austria. President

Institute of Conservation / University of Applied Arts Vienna
o.Univ.-Prof. Mag. Dr. Gabriela Krist
A 1010 Vienna / Salzgries 14 / 3rd to 5th floor
+ 43 1 71133-4810
kons-rest@uni-ak.ac.at
http://www.dieangewandte.at/restaurierung/

106. vloženo 14. května 2012
Konference zaměřená na FINANCOVÁNÍ PAMÁTEK se uskuteční 29. května 2012 v klášteře dominikánů v Praze. V rámci konference budou vyhlášeny výsledky soutěže veřejných sbírek na památky MÁME VYBRÁNO.
pozvánka zde

105. vloženo 25. ůnora 2012
Veletrh PAMÁTKY – Ve dnech 4.–6. října 2012 se v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze uskuteční nový oborový veletrh zaměřený na obnovu a regeneraci památek a historických sídel. více zde

104. vloženo 16. ůnora 2012
OBNOVA PAMÁTEK 2012 – Tradiční řemesla v památkové péči – 12. ročník konference pořádané vzdělávací společností STUDIO AXIS, spol. s r.o. spolu s ústředním pracovištěm Národního památkového ústavu, Fakultou architektury ČVUT a ČNK ICOMOS – 20.–21. 3. 2012 v Praze.
První den konference se již tradičně věnuje přednáškám a doprovodné výstavě a úvodní příspěvek bude patřit generální ředitelce NPÚ paní Ing.arch. Naděždě Goryczkové. V dalších vystoupeních budou odborníci z NPÚ, FA ČVUT, restaurátoři a další prezentovat tradiční postupy a materiály využívané při obnově památkových objektů. Na druhý den je pro účastníky připraveno několik atraktivních exkurzí. Akce je součástí mediálního tématu NPÚ pro rok 2012 "Tradiční materiály a postupy v péči o památky".

Program a přihlášku najdete na stránce pořadatele
nebo přímo na stránce konference

103. vloženo 2. ůnora 2012
Konference konzervátorů-restaurátorů 2012, 11.–13. září 2012, Litoměřice
pořádá Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG
více info zde

Výzva k aktivní účasti na konferenci – prezentovat lze příspěvky nebo postery s tematikou materiálových a technologických průzkumů, konzervátorsko-restaurátorských zásahů či metod a technologií v oblasti konzervování-restaurování a ochrany kulturního dědictví. Příspěvky z konference, ať už se jedná o odborné recenzované statě (uzávěrka těchto příspěvků je 31. března) nebo nerecenzované a informační příspěvky a postery (uzávěrka je 10. června) budou zveřejněny v periodiku Fórum pro konzervátory-restaurátory, jež vychází při příležitosti konání konference. Do Fóra pro konzervátory-restaurátory přijímáme také příspěvky, které nemusejí být na konferenci odprezentovány. Veškeré informace pro autory a požadavky na zpracování příspěvků a textů na webech: www.konference-konzervatoru-restauratoru.cz nebo www.mck.technicalmuseum.cz.
Případné dotazy směřujte na kontakt kkr@technicalmuseum.cz nebo stohrova@technicalmuseum.cz (tajemnice redakce FKR)

102. vloženo 29. ledna 2012
Labrys, o.p.s. a Sdružení pro Vízmburk, o.s. za podpory NPÚ ÚOP v Josefově pořádají při příležitosti uplynutí 40 let od zahájení archeologického výzkumu hradu Vízmburk konferenci na téma Vyhlídky na věčnost: výzkum, ochrana a prezentace torzální architektury, Zlič u České Skalice 9.–11. 5. 2012
více zde

101. vloženo 26. ledna 2012
Rozhovor Jakuba Ďoubala o Arte-faktu aj. v magazínu Místní kultura.

100. vloženo 6. ledna 2012
13. mezinárodní konference Dějiny staveb 2012 o otázkách stavebně-historických průzkumů
23.–25. 3. 2012 | zámek Nečtiny
více zde

99. vloženo 25. listopadu 2011
Konference "Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví" Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování v Litomyšli
pořádá ve dnech 1.–2. prosince 2011 první konferenci projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu
Téma interdisciplinarity v péči o kulturní dědictví bude řešeno v několika tematických okruzích:
A – teoretické základy interdisciplinárního přístupu v péči o kulturní dědictví (poznámky k teorii památkové péče, hledání „společného jazyka“ mezi účastníky péče o kulturní dědictví – základní pojmy), celostní přístup v poznávání a interpretaci kulturního dědictví.
B – Praktické příklady mezioborového přístupu v péči o kulturní dědictví ve formě komplexních příkladů památkové obnovy, vzdělávacích a výzkumných projektů nebo aktivit z oblasti arts managementu a kulturního cestovního ruchu.
více zde

98. vloženo 13. října 2011
Jednodenní seminář Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek 2005–2011 se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince 2011 od 10 hodin v zasedacím sále Národní knihovny ČR (Klementinum 190, Praha 1). Seminář je prezentací výstupů stejnojmenného výzkumného záměru MK ČR. Příspěvky přednášejících budou publikovány v recenzovaném sborníku, který obdrží všichni účastníci semináře zdarma. Účast na semináři je bezplatná.
Kapacita zasedacího sálu je omezená, potvrďte proto co nejdříve účast na jan.novotny@nkp.cz. Do předmětu zprávy uveďte JMÉNO PŘÍJMENÍ INSTITUCE.
Podrobný program přednášek zde

97. vloženo 13. října 2011
Konference PRO památky se v roce 2011 zapojuje do šestého Bienále industriální stopy, které je zaměřeno na architekturu konverzí. Uskuteční se ve dnech 3. a 4. listopadu 2011 v Písku v budově sladovny, využívané jako kulturní prostor. Součástí programu budou přednášky zaměřené na využívání sladoven, účastníci se dozvědí více o historii a proměně tohoto typu staveb v České republice. V rámci programu budou probíhat moderované diskuze a exkurze. Na konferenci bude zahájena tematická výstava Sladovny budou ...?
Více na webu institutu pro památky
program zde

96. vloženo 20. září 2011
R
estaurátorský seminář Metodického centra pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze
20. a 21. října 2011, na téma HISTORICKÉ TECHNIKY MALBY.
Předběžná informace o semináři ZDE
Program semináře bude zveřejněn v nejbližší možné době na webu metodického centra.
Přihlášky do 10.10. 2011
Za organizátory: Dagmar Jelínková Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze
Staroměstské náměstí 12 110 15 Praha 1, tel.: 224 301 163, 224 301 517, jelinkova@ngprague.cz

95. vloženo 23. července 2011
V letošním roce uplyne padesát let od vyhlášení historického jádra Kutné Hory městskou památkovou rezervací. Toto významné výročí připomene cyklus seminářů, výstava, odborné kolokvium a doprovodný program, zaměřené na obnovu města a jeho památek za uplynulé půlstoletí.
Program akcí a další info zde.


94. vloženo 27. června 2011
Litomyšl hostila mezinárodní kolokvium – Vysokoškolské vzdělávání v oblasti restaurování v evropském vzdělávacím prostoru. Ve dnech 1. a 2. června 2011 se v Litomyšli uskutečnilo mezinárodní kolokvium s názvem: Vysokoškolské vzdělávání v oblasti restaurování v evropském vzdělávacím prostoru.

Tuto svého druhu ojedinělou akci pořádala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v návaznosti na výsledky projektu, který byl realizován s cílem zmapovat způsob a náplň výuky v oboru restaurování na významných vzdělávacích institucích v Evropě. Tento průzkum byl realizován v rámci projektu VpK – Restaurátoři pro evropskou praxi (CZ.1.07/2.2.00/07-0140). Cílem bylo setkání zástupců evropských vzdělávacích institucí zabývajících se vzděláváním v oblasti restaurování a konzervování uměleckých děl, památkových objektů a předmětů kulturního povahy, výměna aktuálních informací z oboru a prohloubení spolupráce v rámci evropského vzdělávacího prostoru.

Kolokvia se zúčastnilo 20 přednášejících ze 7 evropských zemí. Tématy jednotlivých přednášek byly:
1. současné trendy ve vysokoškolském vzdělávání restaurátorů
2. cíle výuky a způsob dosahování těchto cílů na jednotlivých vzdělávacích institucích
3. obecné kvalifikační předpoklady požadované pro výkon restaurátorské praxe
4. požadavky na kvalifikaci restaurátora ze strany státních institucí památkové péče
Kolokvium zahájil děkan Fakulty restaurování Ing. Karol Bayer, po kterém účastníky přivítal prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor Univerzity Pardubice.
Dopolední blok prvního dne byl věnován zejména dílčím výsledkům projektu Restaurátoři pro evropskou praxi, jehož cílem je inovace bakalářských studijních programů na fakultě restaurování a v rámci kterého se podařilo v uplynulém školním roce formou specializovaných workshopů představit na půdě litomyšlské školy renomované zahraniční odborníky zabývající se teorií a praxi restaurování a konzervování. Za všechny lze namátkou jmenovat týdenní kurz Retuš – estetická prezentace nástěnných maleb, vedeného prof. Paolo Pastorellem z Říma, cyklus přednášek: Florentinské metody konzervace nástěnných maleb pod vedením prof. Luigi Dei z florentské univerzity nebo workshop Enzymy v restaurátorské praxi pod vedením Dr. Františka Makeše.

První zahraniční příspěvek kolokvia přednesla Tatjana Bayerová z Vysoké školy umělecko průmyslové ve Vídni, která seznámila auditorium s historií a současností vzdělávání v oboru restaurování na této instituci. Ve druhé části své prezentace se zaměřila na současný stav aplikace tzv. boloňského systému na vysokých školách v německy mluvících zemích a na probíhající diskusi na toto téma. Karina Zajadacz, druhá zahraniční přednášející, informovala přítomné o systému výuky restaurování na Akademii výtvarných umění v Krakově. Profesorka JoAnn Cassar z maltské univerzity se zamýšlela nad výzvami a možnostmi vzdělávání v oblasti restaurování a konzervování na Maltě. Seznámila posluchače se systémem vzdělávání na své domovské univerzitě, cyklem specializovaných kurzů garantovaných univerzitou a systémem udělování povolení k restaurování pro výkon restaurátorské praxe. Dále vystoupila Sandra Smith, vedoucí restaurátorského oddělení Victoria a Albert Muzea v Londýně, která představila speciální vzdělávací kurz pro restaurátory a konzervátory, organizovaný VA muzeem. Tento kurz vychází ze systematického průzkumu situace v restaurátorských odděleních muzeí a galerií a formulováním skutečných potřeb těchto institucí nabízí naplnění kvalifikačních požadavků pro výkon povolání restaurátora-konzervátora. Octaviana Marincas z Univerzity Georgie Enescu z Iasi přiblížila počátky restaurování a památkové péče v Rumunsku. Dále krátce pohovořila o systému vysokoškolského vzdělávání v oblasti restaurování a seznámila přítomné se základními typy výukových programů na univerzitě v Iasi. Prof. Christoph Herm z drážďanské Akademie výtvarných umění uvedl přítomné do problematiky výuky přírodních věd v rámci programu konzervování a technologie uměleckých děl na této instituci. Prof. Ulrich Schiessl, taktéž z drážďanské akademie, navázal na předchozí příspěvek prezentací zapojení studentů PhD programů akademie do konkrétního projektu z restaurátorské praxe – interdisciplinárního výzkumu architektury, výzdoby a restaurování západního chóru katedrály v Naumburku. Prof. Wolfgang Baatz z Akademie výtvarných umění ve Vídni a současný prezident ENCoRE, se ve své prezentaci zaměřil na zdůraznění základních principů kladených na systém vzdělání v oblasti restaurování a konzervování tak, jak byly formulovány v mezinárodních dokumentech E.C.C.O., ENCoRE a ICOM. Profesor Baatz také uzavřel první přednáškový den prezentací příspěvku Dr. Barbary Davidson (E.C.C.O.), ve kterém krátce představil mezinárodní organizaci E.C.C.O. a dále se podrobně věnoval problematice kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání restaurátora-konzervátora z hlediska stávající a připravované legislativy EU.
Druhý den zahájila Alena Selucká z Technického Muzea v Brně, která ve své prezentaci představila činnost Metodického centra pro restaurování, které od roku 2003 nabízí při Technickém muzeu kromě dalších služeb muzeím a galeriím také možnost vzdělávání v oblasti restaurování a konzervace. Dalším přednášejícím byl prof. Pavel Novák, který představil systém vzdělávání v oblasti restaurování a konzervování na VŠCHT v Praze. V druhé části své prezentace se zabýval srovnáním studijních plánů vysokoškolských institucí, které v České republice poskytující analogické vzdělávací programy. Prezentační blok uzavřel svým příspěvkem Vít Jesenský z NPÚ ú.o.p. střední Čechy, ve kterém se zamýšlel nad specifickými faktory ovlivňujícími restaurování a konzervování, a dále nad systémem vzdělávání v této oblasti v rámci České republiky. Odpoledne druhého dne jednání bylo vyhrazeno diskusi mezi účastníky. Diskuzi vedl prof. Wolfgang Baatz, současný prezident ENCoRE. Témata diskuse byla:
1. struktura studia na univerzitách
2. strategie, organizace – bloky, kurzy, moduly
3. finanční podpora vzdělávacího systému
4. povolení k restaurování
5. postgraduální programy
Největší pozornost diskutujících si vyžádala oblast struktury studia v souvislosti s aplikací boloňského systému, status quo na jednotlivých institucích, možnosti a limity systému a nástin budoucího vývoje v evropském kontextu. Dalším tématem, kterému účastníci věnovali velkou pozornost bylo zajištění kvalitativního standardu restaurátorského výkonu a způsoby udělování povolení k restaurování v jednotlivých státech. Výsledkem diskuze bylo přijetí společného komuniké, ve kterém podepsaní účastníci vyjádřili podporu aktivitám týkajících se mezinárodního uznávání statutu profese restaurátor-konzervátor, tak jak je v rámci EU vyvíjejí organizace ENCoRE a E.C.C.O.

Mgr. art. Luboš Machačko, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice


93. vloženo 16. března 2011
Vážení kolegové,
ve dnech 10.–14. září 2012 se ve Vídni uskuteční 24. Kongres IIC pořádaný ve spolupráci s Universität für Angewandte Kunst Wien na téma: The Decorative: Conservation and the Applied Arts. Téma bylo zvolené i s ohledem na bohatství památek, které se ve střední Evropě vyskytují a na problematiku jejich konzervace a restaurování. Těžištěm programu by měly být zejména příspěvky ze středoevropského regionu.
Abychom podpořili účast českých restaurátorů a dalších odborníků zabývajících se restaurováním a konzervací kulturního dědictví, obracíme se na vás s prosbou o příspěvky, případně o další šíření této výzvy. Uzávěrka pro odevzdání abstraktů v rozsahu max. 500 slov je 30. 4. 2011. Jednacím jazykem konference je angličtina. Příspěvky nebudou tlumočeny do žádného jiného jazyka. Více podrobností naleznete na: http://www.iiconservation.org/congress/. Za organizační výbor: VT DI Tatjana Bayerova, University of Applied Arts Vienna, Institute of Conservation and Restoration Expositur Salzgries, e-mail: tanja.bayerova@uni-ak.ac.at, http://www.dieangewandte.at a Ing. Petr Justa, proděkan pro vnější vztahy a výzkum, Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice, e-mail: petr.justa@upce.cz, http://www.uni-pardubice.cz
KE STAŽENÍ: 2012 Call for papers as published.doc


92. vloženo 12. března 2011
Fakulta Restaurování, Univerzita Pardubice si Vás dovoluje pozvat na mimořádnou akci – mezinárodní kolokvium: Vysokoškolské vzdělávání v oblasti restaurování v evropském vzdělávacím prostoru. Tuto ojedinělou akci pořádá Fakulta restaurování v rámci projektu VpK Restaurátoří pro evropskou praxi spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Kolokvium se uskuteční v prostorách Evropského školícího centra v areálu zámku Litomyšl (UNESCO) ve dnech 1.–2. června 2011. Na konferenci vystoupí přednášející z restaurátorských a konzervátorských vzdělávacích institucí ze šesti evropských zemí. Jednacím jazykem je angličtina.

Všichni jste srdečně zváni! Na shledanou se těší Mgr. art. Luboš Machačko.

ke stažení: výzva a účastnický formulář (přihláška)


91. vloženo 17. ledna 2011
Fakulta restaurování zve na Prezentační seminář absolventských prací, který se uskuteční ve čtvrtek 24. února 2011
v prostorách Evropského školícího centra v Litomyšli
(Jiráskova ul. 133, areál zámku).

Hlavní náplní semináře bude představení teoretických a praktických bakalářských prací absolventů, kteří je úspěšně obhájili v akademickém roce 2009/2010. V závěru semináře budou prezentovány také diplomové práce prvních absolventů navazujícího magisterského studijního programu. Prezentované práce svým obsahem reprezentují průřez všech čtyř bakalářských a dvojice magisterských oborů, které jsou v současné době na škole vyučovány. Představeny budou přímo svými autory v cca patnáct minut trvajících prezentacích, po kterých bude následovat krátká diskuse.
Ubytování účastníků škola nezajišťuje. V případě Vašeho zájmu o nocleh v Litomyšli – Městské informační centrum (tel. 461612161).

Kontaktní osoba: PhDr. Pavel Petr, 466 036 592, Pavel.Petr2@upce.cz
Program ke stažení ZDE


90. vloženo 13. ledna 2011
Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno, společně se Slezským zemským muzeem v Opavě, Technickým muzeem v Brně – Metodickým centrem konzervace, Ústavem chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze a Slezskou univerzitou v Opavě, připravuje již 6. ročník konference Muzea, památky a konzervace 2011, která se letos bude konat v Brně ve dnech 31. – 1. června 2011 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice na Masarykově univerzitě.

V současné době se registrují příspěvky (krátké přednášky, postery). Registrace příspěvků končí 25. 3. 2011 (formulář přihlášky najdete na níže uvedené www adrese). Poté budou vybrány příspěvky pro vlastní prezentaci. Další podrobnosti se dozvíte v oddíle Organizační pokyny.
http://ustavchemie.sci.muni.cz/konference-ko-re/
více info o konferenci také zde89. vloženo 6. ledna 2011
1. oznámení ke Konferenci konzervátorů-restaurátorů, pořádané Technickým muzeem v Brně – Metodickým centrem konzervace ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG ČR, která se letos bude konat 6.–8. září 2011 v Opavě:
mění se způsob zasílání příspěvků a posterové prezentace – viz pokyny pro autory
více info o konferenci zde


88. vloženo 14. prosince 2010
Výstava KOSTEL 365.CZ představuje místa, kde architektura po mnoho let pomáhala lidem a zastřešovala jejich duchovní cesty. Nyní a často již bez vlastní střechy, té fyzické, potřebují pomoc samotné kostely. Velkoformátové černobílé fotografie a doprovodné texty přibližují nejen místa samotná, ale také aktivity lidí, které tyto prostory pomáhají různým způsobem obnovovat, zastřešovat, a to jak fyzicky, tak i obsahově.
Výstava doprovází konferenci PRO PAMÁTKY 2010, která se věnuje obnově a využívání kostelů.
více zde


87. vloženo 18. listopadu 2010
Management fotografických sbírek a projekt Resurrected Treasure / II
Pracovní setkání u příležitosti zakončení projektu
26. listopadu 2010 / Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

PROGRAM KE STAŽENÍ ZDE

86. vloženo 18. listopadu 2010
Občanské sdružení arte-fakt vydává publikaci:Artefakt 2010
Restaurátorské práce v regionu Kutná Hora/ heritage restoration works in the region of Kutná Hora
Autoři: Jakub Ďoubal, Jaroslav J. Alt, Jan Vojtěchovský, Kateřina Ďoubalová
Vyd.: o.s. Arte-fakt sdružení pro ochranu památek Kutná Hora 2010
130 stran, ISBN 978-80-254-8657-3
Česko-anglická publikace.
Prodejní cena: 250 Kč.(pro členy o.s. arte-fakt 20% sleva)

Tato publikace vznikla jako doprovodný materiál k výstavě představující vybrané restaurátorské práce realizované v několika uplynulých letech v regionu Kutná Hora. Výstava se uskutečnila v měsících červenci až říjnu 2010 v konventním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře-Sedlci. Autoři projektu uvítali možnost blíže seznámit odbornou i širší laickou veřejnost s problematikou restaurování konkrétních uměleckých děl i obnovou komplexnějších architektonických celků. Výstava představila současné restaurátorské postupy v oborech restaurování nástěnné malby (Jaroslav. J Alt, Jan Vojtěchovský), restaurování závěsného obrazu (Jaroslav. J Alt, Jan Vojtěchovský), restaurování kamenné plastiky (Jakub Ďoubal) a kamene a restaurování papíru a knižní vazby (Kateřina Ďoubalová). Další informace o knize a objednávky na info@arte-fakt.cz

UKÁZKY KE STAŽENÍ ZDE: 1. UKÁZKA / 2. UKÁZKA

85. vloženo 9. října 2010
Restaurátorský seminář Metodického centra pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze
Restaurování uměleckých děl na papíru se bude konat 8. a 9. listopadu 2010
v Auditoriu Veletržního paláce. Registrace nejpozději do 25. 10. 2010
Program semináře a závazná přihláška zde.

84. vloženo 5. října 2010
Volný přednáškový cyklus Ústavu památkové péče FA ČVUT PAMÁTKY 2010
Přednášky každé úterý v 17.30 hod. v učebně C223 Fakulty architektury ČVUT
19. října Václav Girsa: Restaurování architektury – český příspěvek památkové péče
26. října Josef Holeček, Jan Šesták: Znovupostavení osady Buďánka v Praze
2. listopadu Martina Bártová: Památková obnova Grébovky
9. listopadu Jan Pešta: K stavebně historickému vývoji zámku v Bělé pod Bezdězem
16. listopadu Tomáš Efler: Krajina podstávkových domů na česko - sasko - polském pomezí
23. listopadu Ladislav Lábus: Hotel Karlov a další realizace v historickém kontextu
30. listopadu Sylva Dobalová: Architektura zahrad císaře Rudolfa II
7. prosince Pavel Slavko: Dobové osvětlení a iluminace 17. a 18. století v ikonografii a realizacích
14. prosince Jiří Škabrada: O nejkrásnějším domě na Vysočině.
více info zde

83. vloženo 5. října 2010
Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním muzeem pořádá seminář
Falza na českém uměleckém a starožitnickém trhu
Konferenční sál Národního muzea – nová budova, Praha 1, Vinohradská 1
14. října 2010
více info zde

82. vloženo 27. srpna 2010
Konference konzervátorů-restaurátorů, Uherské Hradiště 7. 9. 2010 – 9. 9. 2010
18. ročník setkání odborníků v oblasti ochrany kulturního dědictví pořádaného Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně, se tentokrát uskuteční v Uherském Hradišti, za spolupráce Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
více info zde

81. vloženo 14. srpna 2010

Výstava Artefakt 2010: restaurátorské práce v regionu Kutná Hora, Projekt sdružení Arte-fakt, která je prezentací restaurátorských akcí v Kutné Hoře byla zahájena vernisáží dne 22. července 2010 v prostorách Chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře-Sedlci. Úvodní slovo pronesli vystavující restaurátoři Jakub Ďoubal a Jaroslav J. Alt, širší kulturní souvislosti zmínil kutnohorský historik Aleš Pospíšil. Následující vystoupení bubeníka a perkusisty Pavla Fajta působivě a pro mnohé netradičně ozvučilo katedrální prostor.

Fotografie z vernisáže a výběr článků z regionálního tisku zde

Výstava je prezentací v nedávné době ukončených anebo právě probíhajících restaurátorských zásahů v Kutné Hoře. Představeny jsou obory restaurování nástěnné malby a restaurování závěsného obrazu (doc. Jaroslav J. Alt ak. mal., Mgr. art. Jan Vojtěchovský), dále restaurování sochařských děl (Mgr. art. Jakub Ďoubal) a restaurování rukopisů a starých tisků (Mgr. Kateřina Ďoubalová). Některé konkrétní restaurátorské práce jsou k vidění přímo na místě (jedná se zejména o malby z interiéru chrámu, např. nástropní malby J. J. Steinfelse nebo oltářní obraz P. Brandla), jiné práce jsou nabídnuty zprostředkovaně pomocí fotografií, restaurátorských zpráv nebo kopií (např. faksimile Bible kutnohorské anebo odlitky sochařských prvků z chrámu sv. Barbory). Hlavním cílem projektu je informovat širokou veřejnost o situaci v oboru restaurování i aktuálním restaurátorském dění v kutnohorském regionu. Výstava potrvá do konce září.
Projekt je podpořen Nadací Via, prostřednictvím Regionálních grantů Dobročinného fondu Philip Morris ČR, dále Městem Kutná Hora, Nadací „Kutná Hora – památka Unesco“ a Římskokatolickou farností Kutná Hora – Sedlec. Za asistenci při vernisáži děkujeme kutnohorskému OK clubu Lorec a restauraci „U zlatého lva“.

Pozvánka ke stažení zde


80. vloženo 29. června 2010
Getty Conservation Institute a Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha
vás zvou na přednášku profesora Dušana Štulíka z Getty Conservation Institute
200 let fotografie očima vědy

22. července 2010, VŠCHT Praha
Bližší informace o přednášce a pozvánka ZDE
Účast na přednášce oznamte předem mailem, bude vám upřesněno místo konání.
Kontaktni e-mail Petra Vavrova: pvavrova@getty.edu nebo vavrovap@vscht.cz

79. vloženo 22. června 2010
Vlastimil Šik – Epilog
V pondělí 3. 5. 2010 se uskutečnila ve výstavní síni letohrádku Portheimka v Praze 5 slavnostní vernisáž výstavy nazvané lapidárně: Vlastimil Šik – Epilog.

Jednalo se o akci svého druhu ojedinělou, neboť tuto retrospektivní výstavou uspořádali bývalí žáci a studenti jako hold svému pedagogovi ak. mal. Vlastimilu Šikovi, který tragicky zahynul v červenci loňského roku ve věku 55 let.
Vlastimil Šik se narodil roku 1954 v Brně. Po studiu na SUPŠ v Uherském Hradišti (u J. Blažka a J. Gajdoše) a dvou letech na FFUP v Olomouci (bohemistika, výtvarná výchova, mj. u prof. F Dvořáka) byl přijat na AVU v Praze do ateliéru malby prof. F. Jiroudka. Absolvoval roku 1980 cyklem „Valašsko“.
Jako malíř se v počátcích tvorby zabýval portrétní malbou, později krajinomalbou, chápanou jako symbolický portrét „duše“ země ve vztahu k osudu člověka, postupně tvarově i barevně zjednodušovaný až k symbolickým znakům.
Vlastimil Šik byl nejen invenčním výtvarníkem, ale i inspirativním pedagogem. Jako pedagog významně ovlivnil část současné generace (nejen) výtvarných umělců, studenty vedl ke zvládnutí základů kresby a malby i k získání profesionálních výtvarných návyků, jak z hlediska výtvarného řemesla, tak z hlediska postojů k umělecké činnosti v širším smyslu. Jeho pedagogické působení je spjaté zejména s LŠU na Santošce (později ZUŠ Štefánikova), odkud v roce 1997 odešel na Vyšší odbornou školu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli (dnes Fakulta restaurování Univerzity Pardubice), kde v letech 1997 až 2001 vedl Ateliér výtvarné přípravy. Zde osobitým způsobem rozvíjel výtvarnou stránku budoucích restaurátorů, od kreslířského drilu, přes portrétní malbu až k symbiotickému spojení výtvarného umění a života. Jeho rukama prošla celá řada mladých úspěšných restaurátorů, z nichž někteří dnes působí na Fakultě restaurování jako pedagogové.
Výstava se konala pod záštitou městské části Praha 5. Na výstavu bylo zapůjčeno přes třicet děl ze soukromých sbírek, převážně olejomaleb, mapujících Šikovu tvorbu zejména z 80. a 90. let 20. století.
Výstavu otevřel místostarosta městské části Praha 5 pan Michal Šesták, úvodní slovo přednesl proděkan pro studijní záležitosti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a někdejší Šikův kolega Mgr. Jiří Kaše, o hudební doprovod se postarali žáci ZUŠ Štefánkova, kde Vlastimil Šik působil jako pedagog výtvarné přípravky.
Měřeno počtem účastníků, setkala se vernisáž s obrovským ohlasem, sjelo se na ni velké množství umělcových studentů a přátel z celé České republiky. Nechyběli mezi nimi ani bývalí studenti a pracovníci restaurátorské školy v Litomyšli, kteří svou účastí přišli složit hold charismatickému učiteli, kolegovi a nezapomenutelnému člověku Vlastimilu Šikovi.
Mgr. art. Luboš Machačko (s využitím katalogu výstavy Vlastimil Šik, Epilog, Praha 2010).


78. vloženo 22. června 2010
Mezinárodní workshop Aktuální trendy v oblasti konsolidace vápnitých materiálů
Ve dnech 21. a 22. dubna 2010 se v Litomyšli uskutečnil mezinárodní workshop Aktuální trendy v oblasti konsolidace vápnitých materiálů, který pořádala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ĆR, v. v. i. a firmou IBZ-Freiberg z Německa. Šlo o mezinárodní setkání při kterém byly představeny průběžné výsledky projektu STONECORE, v rámci kterého byla akce pořádána.

STONECORE je mezinárodní projekt financovaný Evropskou komisí ze 7. rámcového programu číslo: NMP-SE-2008-213651. Fakulta restaurování Univerzity Pardubice je do projektu zapojena společně s dalšími jedenácti partnery ze sedmi evropských zemí. Náplní projektu je vývoj a využití nano-materiálů pro konzervování přírodního a umělého kamene a omítkovin. V rámci projektu mají být vyvinuty materiály kompatibilní s historickými materiály používanými v architektuře, povrchových úpravách architektury a sochařství.
Mezi hlavní cíle projektu patří:
1. Vývoj metod syntézy nano-materiálů kompatibilních s přírodním a umělým kamenem
2. Vývoj a vyhodnocení technologií vhodných pro aplikaci nano-materiálů pro zpevnění kamene a omítkovin a pro odstranění mikrobiologického napadení.
3. Vývoj nových metod nedestruktivního vyhodnocení stavu kamene založených na ultrazvukovém a geofyzikálním měření
4. Aplikace vyvinutých materiálů na objekty z různých typů kamene a maltovin a charakteristika dosažených výsledků.

Na Fakultě restaurování probíhá v rámci projektu laboratorní a aplikovaný výzkum nano-materiálů na určitých druzích vápenných materiálů (kámen, omítka). Vybrané druhy nano-materiálů jsou posléze aplikovány na konkrétní památkové objekty – historické vápenné omítky východní fasády Červené věže v Litomyšli, historické vápenné omítky části fasády hradu Pernštejn a vybrané architektonické prvky z fasády chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.
Mezinárodní workshop se konal v reprezentativních prostorách areálu Evropského školícího centra zrekonstruovaného podle projektu Josefa Pleskota. Akci zahájil děkan Fakulty restaurování Ing. Karol Bayer, po kterém účastníky přivítali prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů Univerzity Pardubice a Mgr. Vladimír Novotný, místostarosta města Litomyšl. Během dvoudenního setkání bylo prezentováno přes sedmnáct příspěvků týkajících se problematiky konsolidace vápnitých materiálů. Promluvili zde jak členové projektu STONECORE, tak i pozvaní hosté z České republiky, Rakouska, Německa, Belgie, Polska, Slovinska, Řecka a Japonska.
Diskutovány byly především výsledky laboratorního výzkumu prováděného, mimo jiných evropských pracovišť, i na Katedře chemické technologie Fakulty restaurování, možnosti a limity použití vápenných nanomateriálů v restaurátorské praxi, a také možnosti nedestruktivního průzkumu vápenných materiálů pomocí ultrazvukových a geofyzikálních měření.
Součástí akce byla i praktická ukázka aplikace vybraného konsolidačního prostředku na bázi vápenných nanosuspenzí na testovacích panelech, prohlídka ateliérů Fakulty restaurování s prezentací dosavadních zkušeností s aplikací vápenných nanomateriálů při restaurování uměleckých děl, a konečně diskuse v Ateliéru restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů nad možnostmi praktického využití vápenných nanosuspenzí při restaurování konkrétních uměleckých artefaktů.
Workshop se setkal mezi odbornou veřejností s mimořádným zájmem, a i přes značná dopravní omezení (vyvolaná uzavřením letového provozu nad většinou evropských zemí v souvislosti s erupcí islandské sopky Eyjafjöll) jej navštívilo na 130 účastníků.
V zaplněném auditoriu seděli i studenti Fakulty restaurování, pro které byl workshop neocenitelnou zkušeností v jejich systematické profesní přípravě na budoucí povolání a výraznou měrou přispěl k jejich důkladnější orientaci v diskutované problematice aktuálních trendů konsolidace vápnitých materiálů a oboru restaurování obecně.
Mgr. art. Luboš Machačko, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice


Na adrese http://www.stonecore-europe.eu/news.php lze stáhnout texty všech abstraktů z konference.

Prezentace Dr. Georga Hilberta na workshopu
Diskuze v přednáškovém sále
Ukázka aplikace nanomateriálů na testovacích panelech77. vloženo 10. května 2010
SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK – STOP pořádá seminář
LEPIDLA V PAMÁTKOVÉ PÉČI – ve čtvrtek 13. května 2010 v Přednáškovém sále v mezipatře H nové budovy Národního muzea v Praze (budova bývalého Federálního shromáždění).
Odborný seminář je zaměřen na materiály a technologie lepení historických, či uměleckých předmětů a objektů – sbírkových, archivních i architektonických prvků. Příspěvky v první části semináře budou věnovány převážně specifikaci jednotlivých druhů lepidel a možnostem jejich využití při lepení předmětů z různorodých materiálů. Dále budou prezentovány konkrétní příklady a zkušenosti s využitím lepidel nebo tmelů při restaurování památkových objektů.
program a přihláška zde


76. vloženo 26. dubna 2010
28. dubna 2010 proběhne v Technickém muzeu v Brně první ze série workshopů věnovaných fotografii s názvem Archivní fotografie: identifikace historických technik a problematika jejich preventivní konzervace. Workshopy jsou podpořeny projektem ChemPoint – vědci pro chemickou praxi a kladou si za cíl podpořit komunikaci mezi vzdělávacími institucemi a aplikační sférou.
Podrobnosti naleznete zde


75. vloženo 26. dubna 2010
Kvůli zrušení předchozího kola je znovu vyhlášeno výběrové řízení „Listen to the Voice of Villages – Rekonstrukce sakrálních památek v Českém Švýcarsku 2.“. Podrobné informace a pokyny naleznete zde.


74. vloženo 10. dubna 2010
5. ročník konference Muzea, památky a konzervace 2010 Museums, Monuments and Conservation 2010 se letos bude konat ve dnech 11.–12. května 2010 v Opavě v prostorách Slezské univerzity.
Podrobnější informace o konferenci zde


73. vloženo 29. března 2010
Workshop Aktuální trendy v oblasti konsolidace vápnitých materiálů
21.–22. 4. 2010 v Litomyšli,
pořádá Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. a IBZ-Freiberg (Chemical and Geochemical Consultancy Dr. Ziegenbalg).
Akce se uskuteční v rámci mezinárodního projektu STONECORE, podporovaného grantem v rámci 7.RP EK.

program a formulář ke stažení zde.
více info zde


72. vloženo 22. března 2010
27.–28. května 2010 se bude konat v Praze v prostorách Nové budovy Národního Muzea
mezinárodní restaurátorská konference Out of Sight-Out of Mind? / Sejde z očí – Sejde z mysli?.
Hlavním tématem sympózia bude téma managementu sbírek a kulturního dědictví. Příspěvky budou zaměřeny především na otázky uložení sbírek, obalové materiály, digitalizaci, risk management a další související otázky. Cílovou skupinou sympózia jsou konzervátoři, restaurátoři a manažeři sbírek, pracující v muzeích, archivech a knihovnách, ale také výzkumní pracovníci v oboru konzervace a restaurování památek. Konferenci pořádá mezinárodní nezávislá organizace IADA, která již více než 50 let sdružuje restaurátory papíru, knih a dokumentů. Konference se bude konat poprvé v Praze s podporou Národní knihovny, Národního muzea a Národního Archivu.
Více informací zde: web IADA / web NKP


71. vloženo 3. března 2010

IV. KONFERENCE
Dne 26. 11. 2009 proběhla v Litomyšli konference sdružení Arte-fakt
Restaurování a ochrana uměleckých děl – Průzkumy památek.

Jednotlivé příspěvky v elektronické podobě (náhledové soubory formátu pdf)
jsou ke stažení zde:


70. vloženo 13. února 2010
Obnova památek 2010 – Současná tvorba v historických územích
Ve dnech 23.–24. 3. 2010 se bude konat v Praze již 10. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi, který pořádá vzdělávací společnost STUDIO AXIS, spol. s r.o. spolu s ústředním pracovištěm Národního památkového ústavu, Českým národním komitétem ICOMOSu a Fakultou architektury ČVUT.
více zde nebo na webu www.studioaxis.cz

69. vloženo 4. února 2010
Vysoká škola uměleckoprůmyslová pořádá kurz Gotická knižní vazba – šití na pravé vazy, kapitálkový vaz, nasazení dřevěných desek – 19. – 23. 4. 2010, knihvazačská dílna VŠUP, Eva Andrtová – restaurátorka Židovského muzea v Praze.
bližší informace o kurzu zde

68. vloženo 1. února 2010
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě / akce pro veřejnost: 4. 3. 2010Pojďte s námi do knihovny – přednáška a seznámení se sbírkovým fondem muzejní knihovny (rukopisy, prvotisky, staré tisky a kramářské tisky) – PhDr. H. Skalická a restaurátorka Jana Kovandová z Litomyšle.

67. vloženo 20. ledna 2010
Národní muzeum připravilo u příležitosti právě probíhající výstavy Tajemství materiálů, odborný seminář, zaměřený na nedestruktivní metody průzkumu předmětů kulturního dědictví. Seminář se koná 4. února 2010 od 9 hodin v přednáškovém sále Národního muzea

PROGRAM SEMINÁŘE
9:00 Zahájení semináře
Jana Součková, vědecká tajemnice, Národní muzeum
9:10 Úvod k nedestruktivním metodám průzkumu předmětů kulturního dědictví
Petra Štefcová, Oddělení preventivní konzervace, Národní muzeum
9:30 Využití rentgenfluorescenčního spektrometru při průzkumu sbírkových předmětů
Jan Josef, Oddělení preventivní konzervace, Laboratoř nedestruktivní analýzy, Národní muzeum
9:50 Využití fluorescenčního stereomikroskopu Leica při průzkumu sbírkových předmětů
Zuzana Valentová, Oddělení preventivní konzervace, Laboratoř nedestruktivní analýzy, Národní muzeum
10:10 Využití elektronové mikroanalýzy při průzkumu sbírkových předmětů
Jiří Sejkora, Laboratoř chemické mikroanalýzy, NM Přírodovědecké muzeum
10:30 Analytické metody z hlediska uživatele – restaurátora kovů
Alena Havlínová, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
10:50 Rentgenová fluorescenční analýza: nové postupy při zkoumání historických předmětů
Tomáš Trojek, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
11:10 Vybrané nedestruktivní metody pro zjišťování rozsahu středové hniloby dřeva
Michal Kloiber, ÚTAM AV ČR
11:30 Neinvazivní identifikační metody ve forenzní antropologii
Hana Eliášová, Kriminalistický ústav Praha

Po skončení semináře bude následovat prohlídka výstavy Tajemství materiálů v doprovodu komisařky výstavy Ing. Petry Štefcové, CSc.

KONTAKT
Ing. Jana Kadeřábková, Vedoucí oddělení evidence, dokumentace a péče o sbírky, NM-Náprstkovo muzeum
Václavské nám. 68, Praha 1, Telefon: 224 – 497 – 506

66. vloženo 5. ledna 2010
5. ročník konference Muzea, památky a konzervace 2010 – Museums, Monuments and Conservation 2010 se letos bude konat ve dnech 11.–12. května 2010 v Opavě v prostorách Slezské univerzity. Pokud byste se chtěli aktivně zúčastnit připravované konference, zašlete své přihlášky přednášek a posterů nejpozději do neděle 15. února 2010. Pozvánku a přihlášky přednášek a posterů naleznete na stránkách Slezského zemského muzea.

65. vloženo 2/11/09
Program konference Restaurování a ochrana uměleckých děl – Průzkumy památek
26. 11. 2009, Litomyšl

09:00 –10:00 registrace účastníků
10:00 Zahájení konference – Luboš Machačko, o.s. Arte-fakt
10:15 – 10:35 Zdeněk Vácha: Průzkumy památek – cíle a metody
10:35 – 11:55 Zdena Lebedová: Archivní a restaurátorský průzkum – příklady mezioborové spolupráce v praxi
11:55 – 12:15 Lukáš Černý: Průzkum restaurátorské činnosti bratří Boháčů
12:15 – 12:35 Jana Panáčková-Feixová, Michal Panáček:
Dokumentace drobných památek Českého Švýcarska a její zobrazení v mapovém projektu GIS
12:35 – 12:55 Zuzana Slížková: Materiálový průzkum historických malt
12:55 – 13:15 Miloš Drdácký: Metody plošného průzkumu ztracené soudržnosti omítky s podkladem
13:15 – 14:30 přestávka
14:30 – 14:50 Josef Čoban: Restaurátorské malířské průzkumy nemovitých památek – průzkumy na stavbě
14:50 – 15:10 Martin Martan: Využití nedestruktivních metod průzkumu nástěnných maleb
15:10 – 15:30 Luboš Machačko: Průzkum nástěnných maleb v kostele sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou
15:30 – 15:50 Jan Vojtěchovský: Průzkum nástropní malby Shromáždění Olympanů v zámku Lnáře
15:50 – 16:10 Karin Sojková: Restaurování plakátu Cirkusu SARRASANI
Účastnický poplatek:
150 Kč (vstup zdarma: přednášející, studenti SŠ, VŠ, členové o.s. Arte-fakt).
program (pdf) ke stažení zde

64. vloženo 2/11/09
Právě vychází 3. díl Sborníku památkové péče, zaměřený na urbanismus, historické materiály a péči o ně.
Publikace má 408 s. textu několika stovkami obrázků a 24 s. barevné přílohy, anglickými resumé všech příspěvků apod., formát je A4, cena jednoho výtisku je 549 Kč.

Více informací k textu na www.npu.cz nebo www.ideaknihy.cz

63. vloženo 10/10/09
Konference PRO památky 2009 obnova a využívání venkovských far
Institut pro památky a kulturu, o.p.s. v rámci projektu PRO památky (Poznání - Rozvoj - Obnova) pořádá konferenci zaměřenou na obnovu a využívání památek ve 21. století. Druhý ročník konference PRO památky je věnován obnově a využívání venkovských far.
„Téma venkova a jeho památek je v České republice specifické a farní budovy nejsou výjimkou. Jedná se o důležité a stále aktuální téma, které nabízí mnoho nezodpovězených otázek, zejména druh vlastnictví a způsob využití těchto často památkově velice hodnotných staveb,“ komentuje akci člen organizačního výboru konference Ing. Aleš Kozák. Kromě přednášek týkajících se historie a architektury venkovských far budou prezentovány příspěvky o možnosti jejich využívání včetně způsobů financování. K účasti jsou přizváni architekti, odborníci z oblasti památkové péče, představitelé církví a obcí, zástupci farních společenství, zástupci odborných firem i širší veřejnost.

Konference se koná 10. listopadu 2009 v přednáškovém sále Ministerstva kultury v Praze.
Zaregistrovat se můžete na stránkách: www.propamatky.cz
62. vloženo 24/8/09
Water Impact on Library Archival and Museum Materials
Prague, October 29–31, 2009
Národní knihovna České Republiky, Národní Archiv České Republiky společně s IFLA-PAC zvou všechny zainteresované na konferenci o vodou poškozených předmětech v muzeích, knihovnách a archivech.

V průběhu konference budou diskutována následující témata:
- Připravenost pro krizové situace na úrovni jednotlivých institucí, místní a centrální administrativy a rovněž jejich vzájemná spolupráce.
- Ošetření poškozených objektů – sušení, čištění, dezinfekce, uložení.
- Ošetření vodou poškozených staveb: sušení úklid, dezinfekce.
- Poučení z minulých zkušeností: mezinárodní spolupráce, vytvoření krizových center a mezinárodních jednotek rychlého nasazení.
61. vloženo 18/5/09
Konference konzervátorů restaurátorů
8.–10. září 2009 v prostorách Muzea východních Čech
v Hradci Králové.
více >
pozvánka >

60. vloženo 18/5/09
Cyklus přednášek o restaurování předmětů z plastů se bude konat
ve středu dne 27. května 2009 v budově VŠCHT Praha.
Přednášet budou odbornice z Netherlands Institute for Cultural Heritage (ICN), Conservation Research Department, Amsterdam, Netherlands paní Dr. Thea B. van Oosten a restaurátorka Anna Lagana.

Seminář je určen pracovníkům památkové péče, správc;m muzejních a galerijních sbírek, restaurátorům a konzervátorům, chemikům a technologům, studentům odborných škol a všem dalším zájemcům o ochranu moderních památek z plastů.
více >

59. vloženo 20/3/09
XIV. seminář restaurátorů a historiků, připravovaný spoluprací Moravského zemského archivu v Brně, Národního archivu, Odboru archivní správy Ministerstva vnitra České republiky a Odborné skupiny pro restaurování a konzervování pobočky České informační společnost, o.s. při Národním archivu proběhne ve dnech 29. září až 2. října 2009 v prostorách Moravského zemského archivu v Brně.

Tematicky je seminář zaměřen na:
- praktické restaurování a konzervování;
- výzkum v oblasti restaurování a ochrany písemných památek;
- restaurátorské a konzervátorské materiály a prostředky;
- etické problémy restaurování a konzervování;
- problematika vystavování, zpřístupňování a využívání písemných památek;
- živelní pohromy – preventivní opatření a náprava škod;
- zkušenosti ze zahraničních stáží, studijních pobytů a cest;
- vzdělávání restaurátorů.

Předběžné přihlášky a případně název a stručný obsah referátu je nutné odeslat do 3. dubna 2009.
Vítané jsou příspěvky praktických restaurátorů.

58. vloženo 6/3/09
Kdo chce vidět Zrození zázraku, pak probíhá v Praze v Nosticově paláci – prezentace restaurátorských prací sochařského atelieru AVU www.ntm.cz/data/tiskove-zpravy/2009-02-10-zrozeni-zazraku.pdf.

O restaurování, či technologii se nedozvíte nic, jedná se o prezentace sochařských rekonstrukcí. Avšak musí Vám stačit vidět je na fotkách, plastických prezentací je minimum, když nepočítám volné práce a odlitky odudlaných originálů.... Jinak zajímavé. ZuzanaW

57. vloženo 6/3/09
Seminář Fotografie v muzeích, 28.–29. dubna 2009
je určen především odborným muzejním pracovníkům (historikům, archeologům, etnologům, přírodovědcům atd.), kteří nejsou profesionálními fotografy, ale s těmito materiály se při své práci často setkávají a přitom narážejí na nedostatek zkušeností a informací.
Seminář je připravován jako dvoudenní odborné setkání v prostorách TMB a bude zaměřen na témata zvolená na základě ankety z podzimu 2008.
Program a přihláška zde

56. vloženo 12/1/09
4. ročník studentské konference Muzea, památky a konzervace 2009 se v letošním roce uskuteční na přelomu dubna a května v Praze. Pokud byste se chtěli připravované konference aktivně zúčastnit, zašlete své přihlášky přednášek a posterů nejpozději do 14. února 2009.
Přihláška a bližší informace zde
KONTAKT: Ing. Martina Ohlídalová
Ústav chemické technologie restaurování památek – VŠCHT Praha
Technická 5, Praha 16628, tel: +420 220 444 137, e-mail: martina.ohlidalova@vscht.cz

55. vloženo 6/1/09
Princip restaurování v památkové péči | přednáška v cyklu Památkářské minimum pro každého
12. 1. 2009, NPÚ, ústř. pracoviště
Volný cyklus přednášek a besed pro všechny, kterým nestačí jen se na památky dívat, ale chtějí jim také porozumět
a pochopit, proč si zasluhují péči a co jim prospívá.
Přednáší: Ing. arch. Miloš SOLAŘ, památkář, pracovník NPÚ-ÚP
více informací zde

54. vloženo 6/1/09
Mezioborový seminář Sgrafito 16.–20. století
Termín: 16.–17. 4. 2009
Místo konání: Areál zámku v Litomyšli
Pořadatel: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

Cílem mezioborového setkání je poskytnout odborné veřejnosti prostor ke konfrontaci názorů, výměně informací a sledování vývoje i kulturně-historických, technických a metodologických problémů vzniku a restaurování sgrafitových fasád. Zájemci o aktivní účast nechť kontaktují organizátory a do konce února 2009 pošlou krátkou anotaci plánovaného příspěvku s technickými požadavky.
více informací zde

53. vloženo 1/12/08

III. KONFERENCE
Dne 27. 11. 2008 proběhla v prostorách bývalého zámeckého pivovaru v Litomyšli konference sdružení Arte-fakt Restaurování a ochrana uměleckých děl – restaurování, rekonstrukce, reverzibilita.

Jednotlivé příspěvky v elektronické podobě (náhledové soubory formátu pdf)
jsou ke stažení zde:


Úvod

PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc.
Restaurování, konzervování, reverzibilita

Ing. arch. Miloš Solař
Úvaha o rekonstrukci a reverzibilitě v restaurování

BcA. Jakub Ďoubal

Rekonstrukce pozdně gotického chrliče z Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

BcA. Jana Dvořáková
Restaurování perské lakované vazby z fondu NK ČR

Mgr. & BcA. Veronika Žáková
Restaurování středověkého rukopisu ze sbírek ŽMP II, rekonstrukce knižní vazby

Josef Čoban, akad. mal.
Nástin problematiky rerestaurování nástěnné malby –
odstranění fixáží na bázi umělých polymerů

BcA. Barbora Glombová
Restaurování nástěnných maleb vedut v hlavním sále Thunovského
letohrádku v Ledči nad Sázavou

Akad. mal. Veronika Gabčová
Vzdelávanie v oblasti rozvíjania výtvarných schopností a odborných
spôsobilostí v reštaurátorskom procese. Metodika, aplikácie, inovatívne spôsoby.

Mgr. art. Luboš Machačko
Transfer malby – záchrana a destrukce

Mgr. art. Veronika Kopecká

Restaurování transparentních papírů


52. vloženo 21/11/2008
Aktuální informace o připravované Konferenci konzervátorů-restaurátorů v Hradci Králové, která je plánována na září 2009, naleznete na webu Komise konzervátorů-restaurátorů AMG.
Bude probíhat recenzní řízení vybraných odborných článků, proto je uzávěrka pro přihlášky posterových prezentací a přednášek stanovena na 30. ledna 2009.

51. vloženo 13/11/2008
VŠCHT v Praze, Ústav chemické technologie restaurování památek Vás zve na
Cyklus přednášek o restaurování fotografií, který se koná v pátek dne 28. listopadu 2008 v budově VŠCHT v Praze, Technická 5, Praha 6 – Dejvice, budova B, posluchárna BII.
Program cyklu přednášek ke stažení zde (.doc)
Vstup 20,- na občerstvení na místě. Kapacita 126 míst – přihlaste se prosím pouze potvrzením účasti e-mailem na adresu vavrovap@vscht.cz co nejdříve.

50. vloženo 10/11/2008
Mezinárodní vědecký komitét ICOMOS – komitét pro kámen vydává v těchto dnech publikaci nazvanou Illustrated glossary on stone deterioration patterns / Ilustrovaný slovník forem poškození památek z kamene, který má v první řadě přispět k ujednocení termínů, používaných pro různé projevy poškození kamene. Na vzniku publikace se podíleli přední specialisté oboru.

Publikaci je možné objednat v knižní podobě nebo si ji také stáhnout v pdf z webu ICOMOS International.


49. vloženo 24/10/2008
Páteční Salón 31.10.2008 v 18 hodin na zámku Potštejn
Mgr.art. Luboš Machačko – Restaurování nástěnných maleb na zámku Potštejn
Rezervace míst nutná, telefon: 728 939 028

48. vloženo 19/09/2008
Český komitét Modrého štítu http://skip.nkp.cz/odbCKMS.htm zve na seminář:
2. Protokol Haagské konvence a určující předpoklady pro budování a tvorbu
depozitářů a úložišť movitého kulturního dědictví


Seminář bude zaměřen na problematiku krizového řízení v archivech, knihovnách, muzeích a památkových objektech, na otázky uložení a stěhovaní sbírek a další témata související s ochranou sbírek. Program semináře viz níže nebo na http://skip.nkp.cz/odbCKMS2protokol2008.htm. Seminář se koná ve spoupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národnim archivem.Seminář se bude konat v konferenčním sále Národniho archivu v Praze 4 – Chodovci,
Archivní 4 / 2257 dne 15. 10. 2008

Registrace účastniků nejpozději do 3. 10. 2008 pomoci elektronického formuláře:
http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/FormProtokolHaag.frm
nebo na adrese bedriska.stepanova@nkp.cz

Účastnický poplatek 200,- Kc bude vybírán při prezenci před zahájením semináře.Program zde

47. vloženo 01/09/2008
Konference PRO památky – obnova a využívání památek ve 21. století
13. listopadu 2008, klášter dominikánů, Husova ulice, Praha 1

Pořadatel: Institut pro památky a kulturu, o. p. s.Konference se při svém prvním ročníku zaměří na obnovu a využívání klášterů. Jejím hlavním cílem je poskytnout pracovníkům památkové péče, zástupcům církví a měst, architektům, investorům i zainteresované veřejnosti prostor k diskuzi. Na konferenci vystoupí například generální ředitel Národního památkového ústavu Pavel Jerie, převor benediktinského kláštera v Břevnově Prokop Siostrzonek nebo doc. PhDr. Pavel Vlček z Fakulty architektury ČVUT.    
Kromě historie a současného stavu klášterů budou prezentovány možnosti jejich využívání v budoucnosti. Představí se úspěšné projekty, náměty k diskusi i k přemýšlení. Účastníci a účastnice konference se dozví více i o přípravě a financování projektů.
Záštitu a úvodní slovo na konferenci přislíbil ministr kultury Václav Jehlička.

Více informací o programu najdete na webových stránkách www.propamatky.cz,
kde je zároveň možné se na konferenci přihlásit.


46. vloženo 01/08/2008
Biedermeier, Umění a kultura v českých zemích 1814–1848
Jízdárna Pražského hradu, 28. května – 28. září 2008
Pořadatelé: Správa Pražského hradu a Uměleckoprůmyslové museum v Praze.
Na přípravě expozice spolupracovaly Národní galerie v Praze a Národní památkový ústav.
Výstava představuje bohatství uměleckých památek vzniklých v českých zemích v 1. polovině 19. století a odrážejících osobitý umělecký a ideový proud, který bývá tradičně označován pojmem biedermeier. V expozici je umístěno více než 700 exponátů. K výstavě vyšel průvodce výstavou v české a anglické verzi a publikace podávající přehled výtvarného a užitého umění biedermeieru v českých zemích z pohledu současné diskuse o povaze tohoto specifického uměleckého a myšlenkového proudu.


45. vloženo 23/06/08
Právě vychází druhý díl sborníku nakladatelství Idea servis (web nakladatelství)
PÉČE O ARCHITEKTONICKÉ DĚDICTVÍ, Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební památky
Materiálová charakteristika stavebních hmot a péče o ně
Ivana Maxová, Marie Pacáková, Pavel Novák

Na první, převážně teoretický díl sborníku navazuje prakticky zaměřený svazek zabývající se památkovou péčí z hlediska chemicko-technologického. Je věnován třem skupinám nejvíce používaných materiálů – silikátovým hmotám, dřevu a kovům, jejich charakteristice, využití, formám jejich ohrožení i možnostem a způsobům jejich restaurování. Rovněž druhý díl sborníku zpracoval kolektiv renomovaných odborníků.
(Formát publikace A4, rozsah 180 stran, barevná příloha, cena 420 Kč.)
Ke stažení:
- upoutávka na 1., 2. a 3. díl sborníku
(soubor .pdf; 64 KB)
- obsah a ukázky ze 2. dílu sborníku (soubor .pdf; 4,3 MB)
- obálka 2. dílu sborníku (soubor .pdf; 928 KB)

44. vloženo 18/06/08

Konference konzervátorů-restaurátorů, Příbram 2008

Ve dnech 9.–11. 9. 2008 se ve spolupráci Technického muzea v Brně s Hornickým muzeem Příbram, Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG ČR a Divadlem Antonína Dvořáka Příbram uskuteční každoroční setkání všech, kteří se věnují ochraně muzejních sbírek.

V pořadí již šestnáctý ročník celostátního setkání konzervátorů-restaurátorů a dalších odborníků se odehraje tentokrát v Příbrami. Kromě přednášek a prezentace posterů vás čeká prohlídka památek a objektů hornického muzea.
Konference je pořádána za finanční podpory Asociace muzeí a galerií České republiky, Českého výboru ICOM a Středočeského kraje.

Všechny důležité informace naleznete zde

43. vloženo 06/06/08

PROHLÍDKA RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ na zámku Kratochvíle V pátek 16. května uspořádali Kateřina Krhánková a Jiří Bláha ve spolupráci se správou zámku prohlídku restaurátorských prací v areálu zámku Kratochvíle u Netolic.Zámek, postavený v 80. letech 16. století pro Viléma z Rožmberka a dokončovaný po jeho smrti jeho bratrem Petrem Vokem, patřil ve své době k nejokázalejším stavbám ve střední Evropě a dnes patří k nejcennějším památkám renesance u nás (web zámku Kratochvíle).Areál zámku, zestátněný už za pozemkové reformy v roce 1922, je od 50. let 20. století průběžně restaurován. Celoživotním úkolem se Kratochvíle stala pro Miladu Zbíralovou, která od začátku 50. let do roku 1979 restaurovala veškerou malířskou výzdobu interiéru i exteriéru hlavní zámecké budovy („vily“) a částečně i předzámčí. Průběžně byla restaurována i štuková výzdoba interiéru. V 80. letech se pracovalo na předzámčí (K. Hrubeš), na začátku 90. let byl poprvé restaurován zámecký kostel (Agentura Tradice – web restaurování kaple). Ve druhé polovině 90. let byly restaurovány ohradní zdi areálu (Tradice, později V. Špale a kol.) a malby v domcích v ohradní zdi (Tradice, J. a J. Novotní). Po roce 2000 se práce přesunuly opět na centrální vilu (fasády vily s iluzivní architektonickou malbou, Z. Wichterlová a kol.).V roce 2005 byly zahájeny práce na stavební obnově (Archatt s. r. o.) a restaurování interiérů vily (malby J. Čech, K. Krhánková, štuky J. Brabec, zlacení M. Zmeškal – všichni s kolektivem), které stále pokračují. První část restaurovaných místností s novou interiérovou instalací bude slavnostně otevřena 16. června, dokončení všech prací ve vile je plánováno na duben 2010.

Díky ochotě kastelána pana Vojtěcha Troupa bylo možné si podrobně prohlédnout celý areál s celým spektrem restaurátorských přístupů. Prohlídka byla završena večerním ohněm s občerstvením.
Přestože dorazila jen malá část členů Arte-faktu, doufáme, že dlouhé cesty nelitovali a že se brzy sejdeme na podobné schůzce u někoho z dalších kolegů.

42. vloženo 03/04/08
Seminář Financování památek z fondů EU
Koná se v Rychnově nad Kněžnou 29. dubna 2008
Program semináře a elektronická přihláška na www.shscms.cz

41. vloženo 03/04/08
Seminář Obnova drobných památek v krajině
6. června 2008,
začátek v 9.00 hod.
Místo konání: Děčín, badatelna Státního okresního archivu Děčín (na zámku)
Vstup zdarma
Program (.doc) zde

40. vloženo 03/04/08
Dubnové programové úterky v Umělecko-průmyslovém museu v Praze.
Přednášky a komentované prohlídky zdarma.
Program zde

39. vloženo 25/03/08
Prohlídka restaurátorských prací na zámku Kratochvíle
Kateřina Krhánková a Jiří Bláha ve spolupráci se správou státního zámku Kratochvíle zvou členy Arte-faktu i další zájemce na zámek Kratochvíle. V pátek 16. května bude od 10 hodin možné prohlédnout si významný renesanční areál z 80. let 16. století a výsledky restaurátorských prací, které zde probíhají v podstatě nepřetržitě od 50. let 20. století – s důrazem na restaurování v posledních letech (fasády s iluzivní malovanou architekturou, interiérové nástěnné malby, štuková výzdoba, zlacení, příprava interiérové instalace).

Pro zájemce společenský večer (oheň, živá hudba, diskuse)

Podrobnější informace na e-mailu blaha_ji@seznam.cz nebo telefonu +420 776 059 335. Prosíme o potvrzení účasti. Místa k noclehu limitována!

38. vloženo 05/03/08
Technické muzeum v Brně a Slezská univerzita v Opavě pořádá konferenci
Muzea, památky a konzervace 2008 – Museums, Monuments and Conservation 2008.
Toto setkání proběhne 16.–17. dubna 2008 v hlavní budově TMB.
Všechny potřebné informace naleznete na stránkách TMB:
http://www.technicalmuseum.cz/ws/muzea.htm

37. vloženo 27/02/08
Pozvánka na konferenci:
50 let používání organokřemičitanů na území České republiky
Konferenci pořádá ČNK ICOMOS ve spolupráci s NPÚ ÚP Praha a NM.
Uskuteční se dne 16. 4. 2008 v konferenčním sálu hlavní budovy Národního muzea v Praze
v předpokládaném čase 10–13 hod.
Referáty z konference budou publikovány ve sborníku, který bude při příležitosti jejího konání vydán. Program bude upřesněn.

36. vloženo 25/02/08
Dne 7. 3. 2008 od 20 hodin se uskuteční v Lidovém domě v Litomyšli 3. absolventský ples FRUPce.
pozvánka: http://www.upce.cz/zpravy_fr.html?cislo=1250188

35. vloženo 14/02/08
Seminář o restaurování nástěnných maleb v interiérech Františkánského kláštera v Kadani.
V pátek 7. března 2008 od 13 hodin proběhne v prostorách Františkánského kláštera v Kadani veřejný vědecký seminář o výsledcích restaurování nástěnných maleb v klášterních interiérech.
Více na webu pořadatele: http://www.muzeumkadan.cz/?item=seminar-o-restaurovani&category=zpravy

34. vloženo 10/02/08
V Českých Budějovicích probíhá od února 4. přednáškový cyklus NPÚ-ÚOP na téma dokumentace, výzkum a ochrana památek. Pokračování akce pro širokou i odbornou veřejnost. Přednášky jsou přístupné zdarma. Na programu jsou vystoupení předních odborníků působících v územním odborném pracovišti NPÚ v Českých Budějovicích, ale nechybějí ani příspěvky externích specialistů.
více na: http://www.npu.cz/prur/novin/?news[detail]=2677
ke stažení: plakát (pdf) s programem

33. vloženo 28/01/08
Ve dnech 22.–25. 1. 2008 proběhl ve francouzském Valloire jubilejní 25. ročník soutěže v ledovém a sněhovém sochařství. Národní a mezinárodní soutěže se zúčastnilo 18 týmů z celého světa. Do úzkého výběru se kvalifikovaly dva české týmy. Skulptura autorů Jana Fedorčáka, Jakuba Ďoubala a Petra Koudelky byla odbornou porotou oceněna jako nejlepší v mezinárodní soutěži a český tým si tak odnesl absolutní prvenství a statut čestných hostů příštího ročníku.
fotografie: http://doubal.rajce.idnes.cz/

32. vloženo 26/01/08
Právě vyšel 1. díl sborníku Péče o architektonické dědictví.

Kolektiv autorů: Péče o architektonické dědictví
Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební a umělecké památky / Sborník prací – I. díl
Vývoj a východiska památkové péče, její právní ukotvení a ekonomické přístupy

upoutávka (.doc) zde
web nakladatelství: http://www.ideaknihy.cz/pam.html

31. vloženo 25/01/08
29. 1. 2008 se v rámci doprovodných akcí k výstavě Albrecht z Valdštejna uskuteční přednáška Ing. arch. Ondřeje Šefců "Restaurování a obnova Valdštejnského paláce" a to od 17:00 v Zaháňském salonku Valdštejnského paláce. Vstup je volný.

30. vloženo 21/01/08
OBNOVA PAMÁTEK 2008 – RESTAUROVÁNÍ
8. konference s výstavou a exkurzí

Datum a místo konání:
Přednášky – 18.03.2008 – úterý – od 9 do 18 hodin
Exkurze – 19.03.2008 – středa – od 9 hodin
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Uzávěrka přihlášek: 7. 3. 2008

Záštita a spolupráce:
Národní památkový ústav – ústřední pracoviště
Český národní komitét ICOMOS
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Více informací na http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=626&record=4096

29. vloženo 08/01/08
Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na výstavu
Tomáš Skalík – Interaktivy
Zahájení: středa 16. 1. 2008 17-19 hod., výstavu uvede doc. Stanislav Zippe
16. 1. 2008 – 15. 2. 2008 – Die Aktualität des Schönen... Gallery
Fakulta architektury Technické univerzity v Liberci, Husova 75 / blok F3, 461 17 Liberec
pozvánka
malá ochutnávka
28. vloženo 4/12/07

II. KONFERENCE
Dne 29. 11. 2007 uspořádalo sdružení Arte-fakt v prostorách bývalého zámeckého pivovaru v Litomyšli mezioborovou konferenci Restaurování a ochrana uměleckých děl – restaurování restaurovaného.

Jednotlivé příspěvky v elektronické podobě (náhledové soubory formátu pdf)
jsou ke stažení zde:


Úvod

PhDr. Vratislav Nejedlý
Obecný úvod do problematiky

Ing. arch.
Miloš Solař
K otázce restaurování v památkové péči

BcA. Jakub Ďoubal

Několik poznatků z restaurování Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

BcA. Petr Gláser

Příspěvek k poznání metody fluátování kamenosochařských děl –
odkaz historických technologií

BcA. Jan Fedorčák

Restaurování sochy sv. Benna a andílka s kartuší
z mariánského sloupu v Kladně

Ak. soch. Michal Blažek
Restaurování v Angkoru

Ing. Jakub Havlín
Restaurování restaurovaného pomocí enzymů

Akad. mal. Veronika Gabčová
Nové nedeštruktívne metódy výskumu aplikované v reštaurátorskej
praxi a metodika výuky

Mgr. & BcA. Veronika Žáková
Restaurování středověkého rukopisu ze sbírek ŽMP /
restaurátorský zásah v kontextu historie restaurovaného objektu


Zuzana Wichterlová Dis.

Víme, jak se vyvinou naše zásahy do památky?
Jaký život můžou prožít památky, které restaurujeme?

Ak. mal. Václav Špale
Restaurátorské zásahy na sgrafitové výzdobě severního průčelí
Velké Míčovny v Královské zahradě Pražského hradu

Mgr. Art. Jan Vojtěchovský
Srovnání restaurování dvou oltářních obrazů z kaplí sv.Bernarda
a Českých zemských patronů kostela Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře – Sedlci


Mgr. Art. Luboš Machačko
Restaurování sálu č. 116 v budově bývalé prelatury zámku
ve Žďáru nad Sázavou

BcA. Zdenka Lebedová
Poznámky k nedávnému restaurování výzdoby kaple sv. Barbory
ve stejnojmenné věži v areálu Arcidiecézního muzea Olomouc27. vloženo 04/12/07
18. 3.– 19. 3. 2008 se v Masarykově koleji v Praze uskuteční
konference OBNOVA PAMÁTEK 2008 – RESTAUROVÁNÍ

Jde o 8. ročník konference pořádaný ve spolupráci s Národním památkovým ústavem –
ústředním pracovištěm a Českým národním komitétem ICOMOSu.
Více na: http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=626&record=4096

26. vloženo 21/11/07

Studentská vědecká konference 2007

Datum konání: pátek 23. listopadu 2007
Sekce 1: Chemická technologie restaurování památek od 12:30
Sekce 2: Konzervování a restaurování památek od 15:00
Místo konání:
na chodbě ve 2. patře u schodiště k „Miláčkovi“
(mezi dveřmi č. A226 – A228).

Složení komise:
Předseda komise: Prof. Ing. Pavel Novák, CSc. (Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství)
Místopředseda komise: Doc. Ing. Petr Kotlík, CSc. (Ústav chemické technologie restaurování památek)
Členové komise:
Dr. Ing. Michal Ďurovič (Národní archiv v Praze)
Ing. Šárka Msallamová (Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství)
Pan Ivan Houska (restaurátor)
Ing. Alexandra Kloužková (Ústav chemické skla a keramiky)
Ing. Kateřina Doubravová, Ph.D. (Ústav chemické technologie restaurování památek)
Ing. Markéta Škrdlantová, Ph.D. (Ústav chemické technologie restaurování památek)
Ing. Petra Vávrová (Ústav chemické technologie restaurování památek)

Kontakt:
Ing. Petra Vávrová
VŠCHT Praha – Ústav chemické technologie restaurování památek
Technická 5, 166 28, Praha 6 – Dejvice
e-mail: petra.vavrova@vscht.cz
tel.: +420 220 444 154


25. vloženo 08/11/07

Společnost pro technologie ochrany památek zve zájemce na seminář Restaurování filmů a fotografií, který se koná v Národním muzeu v Praze dne 15. listopadu 2007.
přihláška s programem na http://wstop.colweb.cz/aktual.html#fotografie07


24. vloženo 31/10/07

Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA), společné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR v Řeži u Prahy, uspořádá druhý mezioborový seminář v termínu 3.–4. listopadu 2008.
Název semináře:
"Výtvarné a materiálové aspekty při hodnocení původu a stáří uměleckého díla"
Na seminář je možno do 15. 1. 2008 přihlásit přednášku, další podrobnosti a přihlášky najdete na www.alma-lab.cz


23. vloženo 17/10/07
Nové knihy:
ANTIGRAFFITI – Ochrana kamene / Ivana Maxová a kol. Publikace se zabývá řešením problému graffiti na památkově chráněných stavbách, kdy je v současnosti nejefektivnější cestou prevence – použití antigraffiti. Je určena restaurátorům stavebních památek, studentům se zaměřením na restaurování památek, chemikům technologům a subjektům, které se zabývají památkovou péčí.
Bližší informace o publikaci – antigraffiti.doc


22. vloženo 17/09/07

Tradiční vápenné technologie k vidění na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli
přihláška a program: http://www.upce.cz/zpravy_fr.html?cislo=1150077

21. vloženo 29/06/07

Muzeum restaurování a historických technologií při Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli
si Vás dovoluje pozvat na výstavu:

Fotografická restaurátorská dokumentace z pozůstalosti
prof. Bohuslava Slánského

Výstava se koná v Červené věži v areálu FR UPce, Jiráskova 3, Litomyšl do 30. 9. 2007. Je přístupná ve všední dny 8–11.30 a 12.30–15.30 hod., v sobotu a neděli 9–12 a 13–17 hod.
20. vloženo 29/06/07
Vážení kolegové,
rádi bychom vás informovali o pořádání semináře a workshopu
„Tradiční technologie výroby a zpracování vápna“, který se uskuteční na počátku října 2007 na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli.
Projekt by měl svým obsahem navázat na akce podobného typu, které se pravidelně konají při Spolkovém památkovém úřadu v Mauerbachu v Rakousku nebo workshop, který se uskutečnil v květnu loňského roku v rámci projektu ROCem (Románský cement) na půdě FR v Litomyšli. Projekt je podporován Pardubickým krajem a městem Litomyšl.
Tematicky bude tato akce zaměřena na historické technologie výroby a zpracování vápna pro různé účely – na přípravu malt, omítek, štuků a souvisejících materiálů a jejich použití pro řemeslné a restaurátorské účely. V rámci projektu bude postavena pec na pálení vápna a na místě bude proveden zkušební výpal vápence. Vyrobený produkt bude následně zpracován. Odbornými garanty projektu jsou Dr. Karl Stingl a Mgr. Hannes Weissenbach ze Státního památkového úřadu ve Vídni, kteří mají dlouholeté zkušenosti s použitím vápenných technologií v Rakousku.
Plánovaná doba trvání projektu je týden (předpokládaný termín je 8.-12. 10. 2007) – a měl by být rozdělen na praktickou a přednáškovou část, která by se měla konat ve dnech 11. a 12. 10..
Prostřednictvím tohoto dopisu si vás dovolujeme oslovit a požádat o aktivní účast na přednáškové i praktické části akce. Vítány jsou příspěvky, postery, popř. praktické ukázky na téma vápenných technologií, vápna a souvisejících materiálů, ale také historie, popř. technologie výroby a zpracování vápna. Vítány jsou i přednášky o použití vápenných produktů pro účely restaurování uměleckých děl. V případě zájmu nás prosím kontaktujte, uveďte předběžné téma příspěvku a způsob jeho prezentace. Termín pro přihlášení příspěvků je 14. 7. 2007.
Na spolupráci se těší, Ing. Renata Tišlová:
Renata.Tislova@upce.cz


19. vloženo 20/04/07

KONFERENCE

ARTE-FAKT sdružení pro ochranu památek si vás dovoluje pozvat na konferenci
Restaurování a ochrana uměleckých děl – Restaurování restaurovaného
Většina památek byla za dobu své existence opakovaně obnovována. S pozůstatky takových zásahů je restaurátor ve své praxi denně konfrontován. Konference je zaměřena na problematiku druhotných zásahů při restaurování památek.

Konference se uskuteční
29. 11. 2007
v zámeckém pivovaru
v Litomyšli od 10:00 hod.

Anotace příspěvků zasílejte, prosím, do 1. 9. 2007
na adresu
machacko@seznam.cz
Na základě přihlášených anotací budou vybrány příspěvky na konferenci.
Uzávěrka příspěvků bude 23. 10. 2007
Vybrané příspěvky budou publikovány ve sborníku z konference.


Formát příspěvků:
– Text o max. rozsahu 4 stran A4 (WORD dokument)
– ČB nebo barevné fotografie 10x15 cm s rozlišením 300dpi ,
nejlépe ve formátu souboru .jpg a v barevném režimu CMYK.

Prezentace příspěvku na konferenci by neměla přesáhnout 20 min.

Možnost prezentace pomocí posterů.

Další informace: Luboš Machačko, tel.: 777 832 008, machacko@seznam.cz18. vloženo 05/04/07
4.–6. září 2007 ve Znojmě
Konference konzervátorů a restaurátorů
Program konference bude zaměřen na témata:
- preventivní konzervace
- metody průzkumu materiálů a technologií
- nové postupy a metody v ochraně sbírek a památek
- komplexní zásahy konzervace a restaurování


17. vloženo 05/04/07
21.–22. června 2007 v Karolinu v Praze
Alkalické aktivované materiály – výzkum, výroba a využití
konference zaměřená na využití geopolymerů
Více na: http://www.konference.claypolymers.com

16. vloženo 05/04/07
19. dubna 2007 v Národním muzeu v Praze
STOP – seminář Opravy fasád historických objektů
Více na: http://wstop.colweb.cz/aktual.html#hist_fasady07


15. vloženo 29/03/07
Pro milovníky renesančního výtvarného umění tu máme jednu velice zajímavou adresu: http://www.wga.hu/
A kdyby chtěl někdo vidět, kolik zbylo na Leonardově poslední večeři originálu, klikněte na:
http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/504271.html

(LM)


14. vloženo 04/03/07
Kurz celoživotního vzdělávání v oboru památkové péče
1. část
23. 4. – 28. 4. 2007 (pondělí – sobota)
2. část
21. 5. – 26. 5. 2007 (pondělí – sobota)
[Telč, ČVUT Praha – Fakulta architektury, obnova památek, výchova, vzdělávání, architektura, legislativa, organizace a řízení, dějiny památkové péče, teorie památkové péče]
Letos se koná již třetí specializovaný kurz vzdělávání v oblasti péče o kulturní dědictví.
Více na
http://monumenta.cvut.cz/index_h.html
+ recenze
J. Ďoubala k loňskému kurzu

13. vloženo 19/02/07
Na jaře loňského roku se na jednom restaurátorském plese kolem půlnoci urodila v částečně omámených hlavách několika členů našeho sdružení bláhová myšlenka uspořádat poznávací zájezd do Mekky výtvarného umění – Říma. Slovo dalo slovo, stvrdilo se přípitkem a v říjnu se skutečně letělo. Pětidenní akce se zúčastnilo sedm členů sdružení a jejich přátelé.
Fotografie zde


12. vloženo 01/02/07

Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování ve spolupráci s firmou Remmers Vás zve na přednášku Dr. Georga Gilberta – Použití obětovaných omítek v památkové praxi. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek dne 22. 2. 2007 od 9:30 do 12:00 h v hotelu Zlatá hvězda v Litomyšli. Motto:
"Pro dočasnou povrchovou ochranu proti vodě, solím a mechanickému poškození je možné použít vrstvu porézní, měkkou, méně pevnou, nasákavou a reverzibilní. Touto možností, ať na rok nebo několik let, jsou obětované omítky na bázi chudých vápenných, případně jílových malt."


11. vloženo 11/12/06

I. KONFERENCE
Dne 30. 11. 2006 se uskutečnila v prostorách bývalého zámeckého pivovaru v Litomyšli konference Restaurování uměleckých malířských a sochařských děl. Tuto konferenci uspořádalo občanské sdružení Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek. Jednotlivé příspěvky v elektronické podobě jsou ke stažení zde:

uvod.pdf

01_Kratochvile.pdf
Z. Wichterlová, Jiří Bláha a kolektiv restaurátorů
Restaurování vily zámku Kratochvíle

02_Opava.pdf
Josefina Pekárková
Konzervace a restaurování interiéru kostela sv. Václava v Opavě

03_Podlipnicko.pdf
Barbora Glombová, Jan Frühauf, Jiří Suchan, Zuzana Kuřátková
Restaurátorské práce v kostele svaté Markéty v Loukově, svatého Martina v Dolním Městě a svatého Jiří v Řečici

04_Fr_Lazne.pdf
Zdenka Lebedová
Nástěnné malby v presbytáři kostela Povýšení sv. Kříže ve Františkových Lázních

05_Cerv_Kamen.pdf
Luboš Machačko
Restaurování portrétu neznámého šlechtice ze sbírek Múzea Červený Kameň

06_KutnaHora.pdf
Jakub Ďoubal
Restaurování sousoší sv. Václava před Jezuitskou kolejí v Kutné Hoře

07_technol_kamen.pdf
Martina Hucková, Petr Kotlík
Možnosti konzervace umělého kamene pojeného epoxidy

08_napisy_kamen.pdf
Petr Gláser
Několik poznámek k restaurování nápisů na kamenosochařských památkách

09_technol_foto.pdf
Petra Vávrová, Štěpánka Krčmářová
Přístupy k identifikaci historických fotografických technik

10_technol_usne.pdf
Martina Ohlídalová, Irena Kučerová
Vliv kationů kovů na degradaci kolagenových materiálů

11_svitky_ZMP.pdf
Veronika Žáková
Restaurování a adjustace svitků ze sbírky rukopisů a starých tisků Židovského muzea v Praze

12_rest_kniha1.pdf
Karina Sojková
Komplexní restaurování knihy Itinerarium Sacrae Scripturae, 1592

13_rest_kniha2.pdf
Veronika Lettrichová
Komplexní restaurování – Postyla katolická z roku 1722


10. vloženo 06/10/06
STOP Problematika konzervace torzálních památek
Seminář se koná 26. 10. 2006 v Národním muzeu.
Více na www.vol.cz/wstop


9. vloženo 18/09/07
Klimatizace v muzeích, knihovnách a archivech
Seminář se koná v konferenčním sále Národního archivu – Praha 4 – Chodovec, Archivní 4/2257 dne 21. 11. 2006
Pořadatel: Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem
Registrace účastníků nejpozději do 10. 11. 2006.
Program semináře a další informace na
http://skip.nkp.cz/odbCKMSklima06.htm


8. vloženo 11/09/06
1. mezioborový seminář Akademické laboratoře materiálového průzkumu malířských děl (ALMA):„Nové metody a témata v analýze malířských výtvarných děl“
7. 11. 2006 se koná v aule hlavní budovy Akademie výtvarných umění v Praze seminář „Nové metody a témata v analýze malířských výtvarných děl“.
Seminář organizují zřizovatelé společné laboratoře ALMA: Restaurátorská škola malířská prof. K. Strettiho AVU Praha a Ústav anorganické chemie Akademie věd ČR.
VÍCE NA www.alma-lab.cz


7. vloženo 30/08/06
Denkmal – Evropský veletrh pro restaurování, památkovou péči a obnovu měst
Ve dnech 25. – 28. 10. 2006 se v Lipsku uskuteční další ročník veletrhu restaurování, památkové péče a obnovy měst.
datum: 25. – 28. 10. 2006
místo: Nové Lipské výstaviště
otvírací doba: 9:00 - 18:00 hodin
Více informací naleznete na:
www.denkmal-leipzig.de
http://www.leipziger-messe.cz/


6. vloženo 29/08/06
KONFERENCE NA TEMA OBNOVA DROBNÝCH SAKRÁLNÍCH OBJEKTŮ
Ve dnech 30. září – 1. října 2006 se koná další setkání kapličkářů a lidí spjatých s péčí o drobné sakrální památky, tentokráte v Krásné Lípě (okr. Děčín). Program přednášek a exkurze odpoví zájemcům Natálie Belisová (
n.belisova@npsc.cz, 737 276 859, Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa) nebo také na www.kaplicky.unas.cz.
VÍCE ZDE


5. vloženo 21/06/06
KONFERENCE
ARTE-FAKT sdružení pro ochranu památek si vás dovoluje pozvat na konferenci
Restaurování uměleckých malířských a sochařských děl.
Konference se uskuteční 30. 11. 2006 v zámeckém pivovaru v Litomyšli od 10:00 hod.
Příspěvky do konference zasílejte, prosím, na adresu
info@arte-fakt.cz
Uzávěrka příspěvků bude 23. 10. 2006
Formát příspěvků:
Text o max. rozsahu 4 stran A4 (WORD dokument).
ČB nebo barevné fotografie 10x15 cm s rozlišením 300dpi ,
nejlépe ve formátu souboru .jpg a v barevném režimu CMYK.
Prezentace příspěvku na konferenci by neměla přesáhnout 20 min.
Možnost prezentace pomocí posterů.
Další informace: Luboš Machačko, tel.: 777832008,
machacko@seznam.cz


4. vloženo 05/06/2006
Dne 16. 6. 2006 v 17.30 se uskuteční v Červené věži v areálu FRUPce v Litomyšli slavnostní zahájení výstavy Lidé a papír ve fotografii Bohdana Holomníčka a Evy Hrubé.
Při této příležitosti proběhne ve stejný čas a na stejném místě slavnostní zahájení výstavy klauzurních prací studentů FRUPce.
Všichni jste srdečně zváni.
Pdf pozvánka (544 kB) „Lidé a papír“
zde
Jpg pozvánka (104 kB) „klauzury“
zde


3. vloženo 31/05/2006
Problematika restaurování sochařských prvků výzdoby Chrámu sv. Barbory
(Jakub Ďoubal)
Článek shrnuje problematiku restaurování sochařských prvků z Chrámu ze všech čtyř etap opravy od roku 2002 do roku 2006. V tomto období byly restaurovány jak sochařské prvky z původního kutnohorského vápence tak i prvky zhotovené v devatenáctém století z hořického pískovce při rekonstrukci Chrámu Josefem Mockerem.
Celý článek (soubor pdf – 608 kB) zde


2. vloženo 24/05/2006
Pozvánka na mezinárodní konferenci pro konzervátory a restaurátory papíru IPC 5th International Conference
Icon Book & Paper Group will be holding the fifth IPC international conference at the Edinburgh International Conference Centre from 26 to 29 July 2006. The conference will celebrate 30 years of achievement in conservation and focus on the relationship of practical conservation and preservation of paper and book in the 21st century.
VÍCE NA www.icon.org.uk


1. vloženo 11/05/2006
Vážení, srdečně vás zveme na květnový seminář STOP Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, konaný 25. 5. 2006 v Národním muzeu v Praze. Více informací zde, nebo na www.vol.cz/wstop, Ing. Olga Kotlíková, 724 029 206