14. vloženo 04/03/07
recenze:
Rád bych členy našeho sdružení upozornil na tento kurz, kterého jsem se v loňském roce zúčastnil a mohu vám tedy o něm něco napsat. Témata přednášek jsou volena tak, aby kurz poskytl ucelený přehled v péči o památky. Jednotlivá témata přednášejí skutečně špičkoví lektoři a přesto, že jejich cílem je vytvořit spíše obecný přehled (nic jiného by asi ve vymezeném čase nebylo možné) tak je poté v rámci diskuze možno probrat konkrétní problémy hlouběji. Celý kurz je zaměřen zejména na architekturu a péči o ní. Posluchačskou obec (alespoň loni tomu tak bylo) tvoří zejména pracovníci magistrátů a obecních úřadů, kteří mají v rezortu památkovou péči, ale setkal jsem se tam i s několika architekty. Tento kurz pomůže vytvořit si poměrně pohled na problematiku péče o památky a celkem vám ho mohu doporučit. Telč je krásná a v rámci kurzu vás provedou po některých významných památkách i s výkladem. Cena je 11.500,- což není za čtrnáct dní výuky asi zase tolik. Nevýhodou je, že nejsou nastavené žádné slevy pro studenty (dají se dohodnout pouze individuálně a nejsou příliš výrazné). Možná bych se ještě zmínil o tom, že výukové texty, které jsem dostal jakou součást kurzu, vykazovaly dost rozdílnou kvalitu a mohly by být v případě některých přednášek podrobnější, ale věřím, že letos to bude lepší.
Jakub Ďoubal