Dne 27. 3. 2006 proběhlo v Praze, jako reakce na současnou situaci v restaurování, setkání zástupců tří restaurátorských sdružení – Re art Praha, sdružení Rudolfinea (sdružení pro umělecká řemesla) a našeho sdružení Arte-fakt (sdružení pro ochranu památek).

Zúčastněnými vyjádřili odmítavý postoj k současné situaci v restaurátorském oboru, zhodnotili negativní jevy, k nimž v tomto oboru došlo do roku 1989 i poté - v období od 1989 do 2006. Kritizovali také aktuální stav – dosavadní průběh vyjednávání aktivní skupiny restaurátorů s MK a NPÚ.
Zde je několik bodů, na které je podle zúčastněných potřeba upozornit:
- V praxi dochází k podhodnocování restaurátorského oboru a s tím i finanční podhodnocování práce restaurátora.
- Hojně se vyskytuje korupční chování restaurátorských firem i jednotlivých restaurátorů.
- Ve výkonu restaurátorské profese nelze již užít mechanismy, užívané do roku 1989, ani nelze petrifikovat současný stav.
- Je potřeba kriticky posoudit současné špatně fungující metody organizace restaurování a následně formulovat nové nejjednodušší účinné postupy.

Dále se přítomní zamýšleli nad otázkami, které se týkají budoucnosti oboru restaurování, zejména nad novým zákon o památkové péči, který je připravován. Předpokládají, že nový zákon bude s velkou pravděpodobností obsahovat chyby. Při setkání si v této souvislosti kladli například následující otázky – Jak bude vykládán pojem památka? Kdo bude vydávat licence? Kdo bude držitelem „ kulatého razítka“ ?

Závěrem se shodli, že je třeba vytvořit novou sjednocující platformu, která bude prosazovat nejširší zájmy restaurátorů a vyjadřovat se k tvorbě legislativy. Byl podán návrh na vytvoření Unie restaurátorů. Přítomná sdružení delegovala tři zástupce k dalšímu společnému jednání, které proběhne v nejbližší době.

Při vyhotovení této zprávy jsme vycházeli ze zápisu z jednání (Praha, 27. 3. 2006), vyhotoveného M. Stroblovou, členkou sdružení restaurátorů Re art Praha.
aktuální informace / co je Arte-fakt, o.s. / základní dokumenty / informace o členech /
chcete se stát členem? / články a akce / diskuzní fórum / kontakt / odkazy / důležité dokumenty / archiv zpráv