86. vloženo 29. ledna 2013

„Úloha neziskového sektoru, občanských sdružení a iniciativ, neziskových organizací, obecně prospěšných společností v péči o kulturní dědictví je nezastupitelná, stejně tak jako nejsou možnosti státu v této oblasti neomezené. Nejen že „neziskovky“ úspěšně vyplňují určité vakuum mezi činnostmi, jež stát vykonává například prostřednictvím svých příspěvkových organizací, ale jsou důležitým signálem iniciativy „zdola“, od samotných občanů, důkazem jejich pozitivního ztotožnění s místem a prostředím, v němž žijí.
V České republice působí v současné době v různých sférách péče o kulturní dědictví mnoho desítek subjektů na bázi neziskové činnosti, případně dobrovolnické práce. Škála jejich aktivit i přístupů k studiu, zachování a zhodnocení kulturního dědictví je přitom velice různorodá. Počínaje odbornou a vědeckou prací zaměřenou na jeho poznávání, přes vlastní akce památkové obnovy, záchranu vzácných souborů předmětů (artefaktů) kulturní hodnoty a zřizování soukromých muzeí či studium a obnovu zapomenutých řemesel až po nejrůznější přístupy k animaci kulturního dědictví a jeho zprostředkování veřejnosti či vzdělávací a informační činnost. Cílem diskusního setkání bylo ukázat na vybraných příkladech širokou škálu přístupů, jakými může neziskový sektor přispět k zachování kulturního dědictví u nás.“
(z anotace k 11. diskuznímu setkání, autor Petra Hečková).

Občanské sdružení Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek, na tomto setkání zastupoval předseda sdružení Luboš Machačko, který přiblížil účastníkům okolnosti vzniku sdružení v roce 2006, shrnul jeho hlavní cíle a představil minulé i současné aktivity sdružení na poli péče o památky. Zdůraznil zejména nutnost aktivity jednotlivců i občanských sdružení v rodící se občanské společnosti, zvlášť v době, kdy zaznívá z nejvyšších míst státní správy hlas po okleštění kompetencí neziskových organizací v oblasti např. správních řízení.
Na závěr příspěvku zmínil skutečnost, že všechny prezentované aktivity by byly nemyslitelné bez aktivního přístupu jednotlivých členů sdružení, kterým patří dík za čas a energii, které činnosti sdružení věnují.aktuální informace / co je Arte-fakt, o.s. / základní dokumenty / informace o členech /
chcete se stát členem? / články a akce / diskuzní fórum / kontakt / odkazy / důležité dokumenty / archiv zpráv