71. vloženo 27. ledna 2011

...pokračování

Úvodní příspěvek konference přednesl PhDr. Vratislav Nejedlý z Národního památkového ústavu v Praze, přední odborník na téma retuší památek. Ve svém příspěvku se zabýval základním vymezením a obsahem pojmu retuše a následně pak druhy retušovacích technik. Na úvodní přednášku navázala Mgr.art. Veronika Kopecká, vedoucí ateliéru Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíře na Fakultě restaurování, která se věnovala specifickým druhům retuší pro díla na papírových podložkách. Mgr. & BcA. Tereza Cermanová, privátní restaurátorka, seznámila publikum s historickými způsoby retušování skleněných fotografických negativů.

Mgr. art. Jan Vojtěchovský, asistent vedoucího Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita na Fakultě restaurování, uzavřel dopolední blok zprávou z workshopu Prof. Paola Pastorrela „Estetická prezentace nástěnných maleb“, který proběhl na Fakultě restaurování v květnu 2010. Tento workshop se uskutečnil v rámci projektu VpK – Restaurátoři pro evropskou praxi – inovace bakalářských studijních programů. Studenti bakalářského studia v něm byli seznámeni s přednostmi a úskalími retušovací techniky „tratteggio“, jejíž kořeny sahají do italské restaurátorské praxe 50. let 20. století.

Odpolední program zahájila BcA. Petra Pařenicová s prezentací své diplomové práce „Pozdně gotický vápencový epitaf bratří von Wald ze zámecké kaple v Ebergassing“, kterou provedla v restaurátorském ateliéru Gurtner ve Vídni.

Mgr. art. Jakub Ďoubal, asistent vedoucího Ateliéru restaurování kamene a souvisejících materiálů na Fakultě restaurování, představil publiku aktuální restaurátorský zásah na slavné Kamenné kašně v Kutné Hoře od Matěje Rejska. Tento příspěvek, ve kterém se jeho autor zaměřil na historické a současné přístupy k plastickým a barevným retuším této význačné památky, otevřel citlivé téma vnímání restaurovaného díla laickou veřejností.

Privátní restaurátor Ak. mal. Radomír Surma představil posluchačům mimořádně náročný proces rekonstrukční odlišitelné retuše fragmentární barokní nástropní olejomalby „Početí Panny Marie“ a „Neposkvrněné početí Panny Marie“ v Klášterním hradisku Olomouc.

Program konference uzavřel Mgr. art. Luboš Machačko z Katedry chemické technologie Fakulty restaurování příspěvkem „Retuš a závěrečná prezentace portrétu panovníka s řádem Marie Terezie“. V této přednášce se její autor soustředil na možnosti, míru a způsoby barevného a tvarového doplnění těžce poškozeného portrétu ze sbírek Slovenského národního muzea na hradě Červený kameň.

Konference se zúčastnilo přes sto dvacet posluchačů z řad studentů a absolventů vysokých restaurátorských škol (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, AVU, VŠCHT), pracovníků památkových ústavů a privátních restaurátorů.

Konference se uskutečnila za podpory města Litomyšl a Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, která si je vědoma důležitosti takovýchto akcí, nejen proto, že v jejich rámci do Litomyšle přijíždějí renomovaní odborníci z oblasti restaurování a památkové péče, ale i proto, že se tak vrací vlastní absolventi Fakulty, kteří se prezentacemi svých samostatných restaurátorských projektů stávají inspirací současným studentům Fakulty.

Mgr. art. Luboš Machačko, Katedra chemické technologie, Fakulta restaurování Litomyšl
aktuální informace / co je Arte-fakt, o.s. / základní dokumenty / informace o členech /
chcete se stát členem? / články a akce / diskuzní fórum / kontakt / odkazy / důležité dokumenty / archiv zpráv