48. vloženo 3/12/07
Dne 29. 11. 2007 se uskutečnila v prostorách bývalého zámeckého pivovaru v Litomyšli mezioborová konference Restaurování a ochrana uměleckých děl – restaurování restaurovaného.

Konferenci pořádalo os. Arte-fakt pod záštitou Pardubického kraje. Akce navazovala na konferenci Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl, kterou sdružení uspořádalo v loňském roce.

Tématem letošního setkání bylo restaurování restaurovaného. Při výběru tématu organizátoři zohlednili skutečnost, že při své každodenní práci na památkách je restaurátor pravidelně konfrontován se zásahy z minulosti. Druhotné zásahy mají nejrůznější podobu, ale vždy je restaurátor nucen brát je v úvahu a adekvátním způsobem na ně reagovat. Zároveň šlo o téma dostatečně široké na to, aby jednotlivé příspěvky mohly pokrýt významnou část spektra problematiky restaurování a ochrany památek.

Konference se kromě členů sdružení Arte-fakt zúčastnili restaurátoři a konzervátoři z celé ČR, technologové, zástupci NPÚ, památkových úřadů měst a obcí a studenti vysokých škol restaurátorského a konzervátorského zaměření.

S úvodním příspěvkem vystoupil, stejně jako v loňském roce, host konference PhDr. Vratislav Nejedlý z Národního památkového ústavu v Praze. V dalším programu zaznělo několik kontroverzních příspěvků, které vyvolaly bouřlivou diskusi. Jedním z nich byl příspěvek Ing. arch. Miloše Solaře s názvem „K otázce restaurování v památkové péči“, ve kterém se autor zamýšlel nad pojmem „restaurování“, jeho vymezením platným Zákonem o památkové péči a jeho aplikaci v praxi. Dalšími takovými byly např. příspěvek Michala Blažka, ak. soch., který na příkladu mezinárodního projektu záchrany architektonického komplexu Angkor Vat v Kambodži, srovnával jednotlivé přístupy zúčastněných restaurátorských týmů k restaurování a obnově architektury a kamenosochařských děl, a dále Václava Špaleho, ak. mal., který ve svém příspěvku kriticky zhodnotil dosavadní restaurátorské zásahy na sgrafitové výzdobě severního průčelí Velké Míčovny v Královské zahradě Pražského hradu. V odpoledním bloku vystoupila mj. Veronika Gabčová, ak. mal – zahraniční host konference – která vyčerpávajícím způsobem shrnula možnosti využití moderních nedestruktivních metod průzkumu uměleckých děl v restaurátorské praxi. Ve svém příspěvku naznačila také svou představu metodiky výuky takových metod na restaurátorských školách.

Se svými referáty vystoupili dále BcA. Jakub Ďoubal, BcA. Petr Gláser, BcA. Jan Fedorčák, Ing. Jakub Havlín (VŠCHT Praha), Mgr. Veronika Žáková, Zuzana Wichterlová DiS., Mgr. art. Jan Vojtěchovský a Mgr. art. Luboš Machačko. Organizátoři jsou velice potěšení, že se konference setkala opět s velkým ohlasem (navštívilo ji přes 130 účastníků), a věří, že se jim tímto podařilo úspěšně navázat na loňský ročník a přispět, mimo jiné, k vzájemné mezioborové informovanosti všech profesí podílejících se na obnově památek.

Poděkování patří Pardubickému kraji, pod jehož záštitou se konference konala. Organizátoři děkují také firmě Remmers, CSC stavby a Fakultě restaurování Univerzity Pardubice a všem sponzorům, kteří konání konference podpořili.

Mgr. art. Luboš MachačkoJednotlivé příspěvky v elektronické podobě si můžete stáhnout
ZDE

Pohled do přednáškového sálu Pohled do auditoria
Diskuse účastníků během konference Úvodní odpolední přednáška

 


aktuální informace / co je Arte-fakt, o.s. / základní dokumenty / informace o členech /
chcete se stát členem? / články a akce / diskuzní fórum / kontakt / odkazy / důležité dokumenty / archiv zpráv