Dne 16. května 2006 se uskutečnilo v Hlavním sále Valdštejnského paláce veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice na téma: Současné problémy památkové péče, jak dál v péči o památkový fond. Veřejné slyšení zorganizoval předseda výboru Mgr. Václav Jehlička. Se svými příspěvky vystoupili mimo jiné prof. Mojmír Horyna, Mgr. Jiří Brýdl, dr. Josef Holeček, dr. Jiří Plos a doc. Josef Štulc. Zápis společně s referáty přispěvatelů by měl být v blízké době uveřejněn na webových stránkách senátu PČR.

Často probíraným tématem byla podoba státní památkové péče konkrétně úloha a funkce národního památkového ústavu potažmo památkářů. Bohužel se veřejného slyšení nezúčastnil dr. Tomáš Hájek, současný generální ředitel NPÚ, s původně plánovaným příspěvkem. Vyhnul se tak přímé veřejné konfrontaci s názory mnoha odborníků. Nutno dodat, že dva z řečníků vyzvali dr. Hájka k okamžitému odstoupení pro jeho nedostatečné vzdělání v oboru, absenci praxe a nevhodné lidské vlastnosti.
aktuální informace / co je Arte-fakt, o.s. / základní dokumenty / informace o členech /
chcete se stát členem? / články a akce / diskuzní fórum / kontakt / odkazy / důležité dokumenty / archiv zpráv