Restaurování nástěnné malby od Josefa Kramolína v bývalém refektáři v budově MFF UK v Praze

Název díla: Skupina andělů v části jižního klenebního pole
Technika: olejomalba
Autor: Josef Kramolín
Datace: 1771
Rok restaurování: 2003

Na klenbu bývalého refektáře (dnes aula) v budově MFF UK vytvořil roku 1771 Josef Kramolín trojici figurálních kompozic s náměty ze života Krista. Na doběhy kleneb pak osm menších polí s alegoriemi čtyř denních a čtyř ročních dob. Předmětem restaurování byla část jižního klenebního pole s figurální kompozicí čtyř putti.
Barevná vrstva byla lokálně uvolněna od podkladu, originální malbu místy překrývaly pozdější přemalby a dvě silné vrstvy ztmavlého laku. Povrch malby byl pokryt silnou vrstvou depozitu.
Povrch malby byl vyčištěn, vrstvy laku a ztmavlé přemalby odstraněny. Barevná vrstva přichycena zpět k podkladu. Lokální defekty vytmeleny. Barevná vrstva byla vyretušována a opatřena nátěrem závěrečného laku.
 
 
 
   
Jižní klenební pole refektáře, detail, stav během restaurování

  Jižní klenební pole refektáře, detail, stav po restaurování

  Jižní klenební pole refektáře, stav po restaurování