Restaurování polychromovaného štuku v Arcidiecézním muzeu Olomouc

Autor: neznámý
Datace: kol. 1748 – 1751
Rok restaurování: 2002
Spolupráce s Mgr. Art. Kateřinou Prokopovou

Strop Erbovního sálu v Arcidiecézním muzeu Olomouc byl v letech 1748 – 1751 vyzdoben figurálními štuky s alegorickými náměty. Autory byli pravděpodobně umělci ovlivněni vídeňskou školou.
Předmětem restaurování byla figurální kompozice alegorie zimy v bohatě zdobeném štukovém rámu. Restaurování se skládalo z odstranění několika vrstev hlinkových a vápenných nátěrů, čištění původní polychromie, konsolidace štukatury, přilehlých omítek a samotné barevné vrstvy, tmelení a závěrečných retuší.
 
 
 
   
Alegorie zimy, stav před restaurováním

  Stav během odstraňování druhotných nátěrů

  Alegorie zimy, stav po restaurování